Ukončené projekty podporené z EU

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ

Názov projektu: Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov
ITMS: 26250120005
Spolupartnerstvo: nie
Kód výzvy: OPVaV - 2008/5.1/01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Splufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5. 1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Rozpočet: 4 824 723,53 Eur
Trvanie projektu: 10. 12. 2008 - 31. 08. 2010
Celouniverzitný/fakultný Celouniverzitný
Webovské stránky:
Názov projektu: Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov - II. etapa
ITMS: 26250120026
Spolupartnerstvo: nie
Kód výzvy: OPVaV - 2008/5.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Splufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5. 1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Rozpočet: 2 309 533,43 Eur
Trvanie projektu: 30. 06. 2009 - 30. 04. 2011
Celouniverzitný/fakultný Celouniverzitný
Webovské stránky:

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 16. Augusta 2017.
Meniny má Leonard, zajtra Milica.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57400