Ukončené projekty podporené z EU

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ

Názov projektu: Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov
ITMS: 26250120005
Spolupartnerstvo: nie
Kód výzvy: OPVaV - 2008/5.1/01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Splufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5. 1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Rozpočet: 4 824 723,53 Eur
Trvanie projektu: 10. 12. 2008 - 31. 08. 2010
Celouniverzitný/fakultný Celouniverzitný
Webovské stránky:
Názov projektu: Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov - II. etapa
ITMS: 26250120026
Spolupartnerstvo: nie
Kód výzvy: OPVaV - 2008/5.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Splufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5. 1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Rozpočet: 2 309 533,43 Eur
Trvanie projektu: 30. 06. 2009 - 30. 04. 2011
Celouniverzitný/fakultný Celouniverzitný
Webovské stránky:

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 28. Júna 2017.
Meniny má Beata, zajtra Petra, Peter, Pavol.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57190