Oddelenie didaktickej techniky

Header

Oddelenie didaktickej techniky Technickej univerzity vo Zvolene realizuje úlohy, ktoré súvisia so zabezpečením a využívaním didaktickej techniky v podmienkach TU. V rámci toho: vypracováva návrhy na rozvoj didaktickej techniky a jej využívanie a zabezpečuje komplexnú technickú modernizáciu pedagogického procesu. Poskytuje metodickú pomoc pri tvorbe učebných pomôcok a využívaní didaktickej techniky, vybavuje výučbové priestory špeciálnymi audiovizuálnymi a materiálnymi prostriedkami a didaktickou technikou, spolupracuje pri tvorbe a výrobe učebných pomôcok v oblasti videozáznamov, zvukových nahrávok, diafólií, diapozitívov, diafilmov, vykonáva fotografické práce s negatívnym, pozitívnym a inverzným fotomateriálom, zabezpečuje prevádzku a servis didaktickej techniky na TU. ODT spolupracuje pri riešení výskumných úloh v oblasti využitia videotechniky a fotodokumentaristiky, zabezpečuje tvorbu a archivovanie video a fotodokumentácie. ODT poskytuje svoje odborné služby aj subjektom mimo Technickú univerzitu.

Oddelenie didaktikej techniky Technickej univerzity vo Zvolene ponúka odbornej i širokej vrejnosti, jednotlivcom, súkromným osobám, inštitúciám, organizáciám a firmám komplex služieb v oblasti použitia audiovizuálnej a komunikačnej techniky, tvorby audiovizuálnych záznamov i fotografie.

Okrem ďalších služieb ODT ponúka:

  • Prenájom kompletného profesionálneho tlmočníckeho zariadenia (rádiové pripojenie - 6 kanálov, 3 jazyky, infra pripojenie - 3 kanály, 3 jazyky)    
  • Ozvučenie miestností a priestorov
  • Konferenčnú prípravu miestností ( audiovizuálne, obrazové a zvukové prezentačné zariadenia, zvukové a obrazové komunikačné technológie, audiovizuálne záznamové technológie s použitím rôznych médií) 
  • Zabezpečenie audiovizuálnych záznamov (videosnímanie) s použitím rôznych médií ( videokazeta, CD, DVD, minidisk... )
  • Spracovanie audiovizuálnych materiálov (záznam, strih, ozvučenie, titulky, digitálna úprava, zápis na rôzne médiá, prepis starších nosičov na moderné médiá - napríklad prepis filmových na videokazety, CD, DVD...)
  • Vysokokvalifikované fotografické práce ( fotografie rôznych rozmerov - dokladové a preukazové veľkosti, miniatúrky, príležitostné a slávnostné fotografie, booky a booklety, pohľadnice, albumy, aj s možnosťou uložiť na moderné médiá)
  • Odborné poradenstvo pri nákupe a používaní modernej audiovizuálnej a didaktickej techniky

Kontakt:

Vedúci ODT: Miroslav Rusnák, tel.: 045/5206 163 (164, 168),  e-mail: rusnak@tuzvo.sk

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 22. Februára 2017.
Meniny má Etela, zajtra Romana, Roman.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56267