Oddelenie didaktickej techniky

Header

Oddelenie didaktickej techniky Technickej univerzity vo Zvolene realizuje úlohy, ktoré súvisia so zabezpečením a využívaním didaktickej techniky v podmienkach TU. V rámci toho: vypracováva návrhy na rozvoj didaktickej techniky a jej využívanie a zabezpečuje komplexnú technickú modernizáciu pedagogického procesu. Poskytuje metodickú pomoc pri tvorbe učebných pomôcok a využívaní didaktickej techniky, vybavuje výučbové priestory špeciálnymi audiovizuálnymi a materiálnymi prostriedkami a didaktickou technikou, spolupracuje pri tvorbe a výrobe učebných pomôcok v oblasti videozáznamov, zvukových nahrávok, diafólií, diapozitívov, diafilmov, vykonáva fotografické práce s negatívnym, pozitívnym a inverzným fotomateriálom, zabezpečuje prevádzku a servis didaktickej techniky na TU. ODT spolupracuje pri riešení výskumných úloh v oblasti využitia videotechniky a fotodokumentaristiky, zabezpečuje tvorbu a archivovanie video a fotodokumentácie. ODT poskytuje svoje odborné služby aj subjektom mimo Technickú univerzitu.

Oddelenie didaktikej techniky Technickej univerzity vo Zvolene ponúka odbornej i širokej vrejnosti, jednotlivcom, súkromným osobám, inštitúciám, organizáciám a firmám komplex služieb v oblasti použitia audiovizuálnej a komunikačnej techniky, tvorby audiovizuálnych záznamov i fotografie.

Okrem ďalších služieb ODT ponúka:

  • Prenájom kompletného profesionálneho tlmočníckeho zariadenia (rádiové pripojenie - 6 kanálov, 3 jazyky, infra pripojenie - 3 kanály, 3 jazyky)    
  • Ozvučenie miestností a priestorov
  • Konferenčnú prípravu miestností ( audiovizuálne, obrazové a zvukové prezentačné zariadenia, zvukové a obrazové komunikačné technológie, audiovizuálne záznamové technológie s použitím rôznych médií) 
  • Zabezpečenie audiovizuálnych záznamov (videosnímanie) s použitím rôznych médií ( videokazeta, CD, DVD, minidisk... )
  • Spracovanie audiovizuálnych materiálov (záznam, strih, ozvučenie, titulky, digitálna úprava, zápis na rôzne médiá, prepis starších nosičov na moderné médiá - napríklad prepis filmových na videokazety, CD, DVD...)
  • Vysokokvalifikované fotografické práce ( fotografie rôznych rozmerov - dokladové a preukazové veľkosti, miniatúrky, príležitostné a slávnostné fotografie, booky a booklety, pohľadnice, albumy, aj s možnosťou uložiť na moderné médiá)
  • Odborné poradenstvo pri nákupe a používaní modernej audiovizuálnej a didaktickej techniky

Kontakt:

Vedúci ODT: Miroslav Rusnák, tel.: 045/5206 163 (164, 168),  e-mail: rusnak@tuzvo.sk

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430