Acta Facultatis Forestalis

VEDECKÉ  PRÁCE  LESNÍCKEJ  FAKULTY  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  VO  ZVOLENE

Acta Facultatis Forestalis Zvolen
ISSN 0231-5785
Vedecký časopis Lesníckej fakulty - Acta Facultatis Forestalis Zvolen
uverejňuje pôvodné vedecké práce z oblasti lesníctva, poľovníctva, ekológie lesa a príbuzných odborov. Obsahové zameranie Acta Facultatis Forestalis Zvolen zahŕňa nasledovné oblasti: lesnícka fytológia, pedológia, hydrológia a bioklimatológia, ekológia lesa, aplikovaná zoológia a poľovníctvo, pestovanie lesa, dendrometria a hospodárska úprava lesov, lesná ťažba a mechanizácia, lesnícke stavby, meliorácie, ekonomika a riadenie lesného hospodárstva a história lesníctva.

The journal Acta Facultatis Forestalis Zvolen publishes original studies in forestry, game management, forest ecology and related subjects. The scope of Acta Facultatis Forestalis Zvolen includes forest phytology, soil science, hydrology and bioclimatology, forest ecology, applied zoology and game management, silviculture, forest management, forest exploitation, mechanization, forest constructions, amelioration, economics and management of forest enterprises, and history of forestry.

Manuscripts should follow the Guidelines for authors.

Redakčná rada Acta Facultatis Forestalis Zvolen / Editorial Board of Acta Facultatis Forestalis Zvolen
prof. Dr. Ing. Viliam Pichler - predseda / editor in chief

doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.

prof. Ing. Peter Garaj, CSc.
doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič - vedecký redaktor / executive editor
prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.
prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc.
prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.
prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410