Organizácia a formy štúdia

Header

0rganizácia a formy štúdia

Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je výchova absolventov, ktorí majú potrebné vedomosti z celej oblasti lesníctva s dôrazom na špecifické metódy zakladania lesov a ich pestovania, ochranu a ekológiu, ťažbu, lesné dopravníctvo, ekonomiku, hospodársku úpravu lesov a poľovníctvo.

Absolventi prvých dvoch stupňov štúdia (bakalári a inžinieri) sa uplatňujú vo všetkých oblastiach lesníctva, na úrovni riadiacich pracovníkov štátnych i neštátnych lesov, v štátnej správe, v chránených krajinných oblastiach a rezerváciách, národných parkoch, závodoch pre primárne spracovanie dreva, v lesníckom školstve a výskume, lesníckych projektových organizáciách, v rôznych poľovníckych inštitúciách, v organizáciách životného prostredia a v iných lesníctvu príbuzných oblastiach.
Absolventi tretieho stupňa štúdia nájdu uplatnenie predovšetkým v rôznych vedeckých inštitúciách, vysokých školách a podobne

       

Štátne záverečné skúšky - odborné tematické celky  - akademický rok 2016/2017- oznam pre študentov bakalárskeho štúdia

Tematické celky pre študijný program lesníctvo, I. stupeň

Tematické celky pre študijný program aplikovaná zoológia a poľovníctvo, I. stupeň

 

Štátne záverečné skúšky - odborné tematické celky - akademický rok 2016/2017 - oznam pre študentov inžinierskeho štúdia

Tematické celky pre študijný program adaptívne lesníctvo, II. stupeň

Tematické celky pre študijný program lesníctvo, II. stupeň 

Tematické celky pre študijný program aplikovaná zoológia a poľovníctvo, II. stupeň

Tematické celky pre študijný program geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve, II. stupeň


 

V zmysle Študijného poriadku TUZVO čl. 8 ods. 6 vymenovaní študijní poradcovia pre študijné programy a ročníky v akademickom roku 2016/2017

 

              ročník                                            študijný program             študijný poradca

                bakalárske študijné programy

                I. ročník                                                 lesníctvo                  Ing. Róbert Sedmák, PhD.

                II. ročník                                                                                Ing. Roman Sitko, PhD.

                III. ročník                                                                                Ing. Miloš Gejdoš, PhD.

                I. ročník                                                 AZaP                         Ing. Michal Ferenčík, PhD.

                II. ročník                                                                                 Ing. Peter Lešo, PhD.

                III. ročník                                                                                 Ing. Pavol Hlaváč, PhD.

                inžinierske študijné programy

                I. ročník                                                 lesníctvo                 Ing. Jozef Slugeň, PhD.

                II. ročník                                                                              Ing. Stanislav Kucbel, PhD.

                I. ročník                                                 AZaP                      Ing. Martin Pavlík, PhD.

                II. ročník                                                                              Ing. Ľubomír Bútora, PhD.

                I. ročník                                                  GMTL                     Ing. Julián Tomaštík, PhD.

                II. ročník                                                                               Ing. Miroslav Kardoš, PhD.

                I. ročník                                                  EL                           Ing. Matúš Hríbik, PhD.

 

 

 

 

          

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433