Fytocenológia

Zaoberáme sa klasifikáciou, ekológiou a dynamikou vegetácie (rastlinných spoločenstiev). Tieto vedecké odbory sú založené na terénnom výskume vegetácie a následných analýzach materiálu pomocou matematicko-štatistických metód a špecializovaných softvérov. Predmety s týmto zameraním sa prednášajú na bakalárskom stupni na Lesníckej fakulte (LF) – študijné programy Lesníctvo a Aplikovaná zoológia a manažment zveri (poľovníctvo); na bakalárskom stupni Fakulty ekológie a environmentalistiky (FEE) – Ekológia a ochrana biodiverzity, Ochrana a využívanie krajiny. Na inžinierskom stupni LF v programe Ekológia lesa. Doktorandov pripravujeme v rámci odboru Lesnícka fytológia.
- študijné materiály a informácie pre študentov nájdete na Servise študentom.

Skupinu pre výskum vegetácie tvoria:
doc. Ing. Karol Ujházy, PhD.
Ing. František Máliš, PhD.
Ing. Valéria Lovásová
Ing. Lucia Hederová – doktorandka
Ing. Martin Bažány – doktorand
Ing. Drahoš Blanár – externý doktorand

Aktuálne riešime projekty:
Zmeny biodiverzity lesných ekosystémov v závislosti na ich hospodárskom využívaní (VEGA 1/0362/13, 2013-2016)
Manažment, obnova a diverzita travinno-bylinnej vegetácie (VEGA 2/0099/13, 2013-2016)

Dlhodobo riešené témy:
Vývojové cykly fytocenóz v prírodných lesoch a pralesoch
Vývoj fytocenóz po prírodných a antropogénnych disturbanciách
Sekundárna sukcesia na opustených poľnohospodárskych plochách
Klasifikácie vegetácie (v rámci systému lesníckej typológie aj Züryšsko-Montpelliérskej školy)

Adresa a kontakt:
Katedra fytológie
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 53, Zvolen
3. poschodie bloku C hlavnej butovy TU
tel. 045 5206232 (sekretariát KF 222)
e-mail - viď stránky členov skupiny


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420