Domov > Organizačná štruktúra > Lesnícka fakulta > Organizačné členenie > Katedry > Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny

Máte radi stromy?

Chcete byť lekármi stromov?

Máte záujem zakladať plantáže a zhodnocovať biomasu?

 

Ak áno, poďte študovať program

 

Arboristika a komunálne lesníctvo

 • nový a jedinečný študijný program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • len na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene

Stromy boli a budú neodmysliteľnou súčasťou našej prírody a pre človeka majú až existenčný význam. Sú zdrojom vzácnej suroviny dreva, ale majú aj množstvo mimoprodukčných funkcií.

Samotná arboristika sa na Slovensku etablovala v období posledných cca. 20 rokoch ako medziodborové odvetvie lesníctva a okrasného záhradníctva. Ide o nový odbor zaoberajúci sa komplexnou starostlivosťou o dreviny a ich porasty rastúce mimo les. V anglicky hovoriacich krajinách je často označovaný ako „Urban Forestry“ (urbánne lesníctvo).

 

Cieľom študijného odboru je poskytnúť vedomosti a zručnosti smerujúce k detailnému poznaniu stromov a drevín, ako základného prvku ekosystémov.

Absolventi študijného programu „Arboristika a komunálne lesníctvo“ budú pripravení pre výkon analytických, hodnotiacich, projekčných, realizačných, správnych a posudzovacích činností, najmä:

 • v štátnej, verejnej a komunálnej správe,
 • v štátnych a súkromných subjektoch, zaoberajúcich sa arboristikou a problematikou biomasy na pozíciách, kde je vyžadované vysokoškolské vzdelanie,
 • v štátnej správe a organizáciách ochrany prírody,
 • v nižších pedagogických funkciách,
 • vo výskume drevín a expertíznom hodnotení.

Výučba bude prebiehať dennou formou trojročného bakalárskeho štúdia a externou formou štvorročného bakalárskeho štúdia. Po úspešnom absolvovaní štúdia absolvent získa titul bakalár (Bc.). V prípade záujmu môže ďalej pokračovať na inžinierskom stupni štúdia v programoch:

 • Adaptívne lesníctvo
 • Ekológia lesa
 • Geoinformačné a mapovacie techniky
 • Lesníctvo a manažment zveri
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Lesnícke technológie.

Podrobné informácie o prijímacom konaní nájdete na internetovej stránke Lesníckej fakulty: http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/lesnicka_fakulta/prijimacie_konanie/prijimacie_konanie.html

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588