Vedenie

Dekan:

prof. Dr. Ing. Viliam PICHLER
E-mail: pichler@tuzvo.sk
Telefón: + 421 45 5206 200


Prodekan pre pedagogickú prácu:

doc. Bc. Ing. Miroslav KARDOŠ,PhD.
E-mail:miroslav.kardos@tuzvo.sk
Telefón: + 421 45 5206 248

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť:

doc. Dr. Mgr. Jaroslav ĎURKOVIČ
E-mail: jaroslav.durkovic@tuzvo.sk
Telefón: + 421 45 5206 233

Prodekan pre vonkajšie vzťahy:

Ing. Daniel HALAJ, PhD.
E-mail:halaj@tuzvo.sk
Telefón: +421 45 5206 320

Tajomníčka fakulty:

Ing. Miroslava BABIAKOVÁ
E-mail: miroslava.babiakova@tuzvo.sk
Telefón: +421 45 5206 202

Vedenie Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene je v zmysle článku 17 bodu 4 Štatútu LF TU vo Zvolene poradným orgánom dekana. Zloženie a úlohy tohto poradného orgánu sú podrobne uvedené v Štatúte a Organizačnom poriadku fakulty v časti Vnútorné predpisy a dokumenty.

Zápisnice zo zasadnutí vedenia

akademický rok 2016/2017

zápisnica č. 1

zápisnica č. 2

zápisnica č. 3

zápisnica č. 4

zápisnica č. 5

zápisnica č. 6

zápisnica č. 7

akademický rok 2015/2016

zápisnica č. 1

zápisnica č. 2

zápisnica č. 3

zápisnica č. 4

zápisnica č. 5

zápisnica č. 6

zápisnica č. 7

zápisnica č. 8

zápisnica č. 9

zápisnica č. 10

zápisnica č. 11

zápisnica č. 12

zápisnica č. 13

zápisnica č. 14


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433