Vedecká rada Lesníckej fakulty TU vo Zvolene

Header

 

Vedecká rada Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene je v zmysle článku 7 písm. c) Štatútu LF TU vo Zvolene orgánom akademickej samosprávy fakulty. Pôsobnosť vedeckej rady fakulty určuje § 30 zákona o vysokých školách. Postavenie, úlohy a spôsob výkonu vedeckej rady určujú Štatút  a Rokovací poriadok vedeckej rady fakulty, ktoré sú uverejnené v časti Vnútorné predpisy a dokumenty

Zoznam členov Vedeckej rady Lesníckej fakulty TU vo Zvolene

na obdobie od 7.02.2016 do 6.02.2020

Predseda:

prof. Dr. Ing. Viliam Pichler

    Interní členovia:

doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič

doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.

prof. Ing. Peter Garaj, CSc.

prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.

doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.

prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

doc. Bc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD.

prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.

prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc.

prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.

doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD.

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc.

doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.

doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

 

Externí členovia:

prof. Ing. Juraj Ciberej, PhD.           UVLF Košice

doc. Ing. Peter Fleischer, PhD.       VS a Múzeum ŠL TANAPu

Ing. Jozef Jendruch, PhD.                Pro Populo, s.r.o., Poprad

prof. Ing. Július Novotný, PhD.       súkromný podnikateľ v oblasti lesníctva

doc. Ing. Radomír Klvač, PhD.       LDF MU Brno

prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.       FLD ČZU Praha

Ing. Jozef Váľka, PhD.                     ÚEL SAV Zvolen

Ing. Jozef Spevár                              MPRV SR Bratislava

Dr. Ing. Tomáš Bucha                      LVÚ NLC Zvolen

 

Akademický rok 2014/2015

Plán práce a časový harmonogram 2014/2015

Zápisnica č. 1

Akademický rok 2015/2016

Zápisnica č.1

Akademický rok 2016/2017

Plán práce a časový harmonogram 2016/2017

Zápisnica č.1

Zápisnica č.2


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433