Kolégium

 

Kolégium dekana Lesníckej fakulty Technickej uverzity vo Zvolene je v zmysle článku 17 bodov 1, 2 a 3 Štatútu LF TU vo Zvolene poradným orgánom dekana. Zloženie a úlohy tohto poradného orgánu sú podrobne uvedené v Štatúte a Organizačnom poriadku fakulty v časti Vnútorné predpisy a dokumenty.

 

Zloženie kolégia dekana fakulty :

 • Babiaková Miroslava, Ing.
 • Ďurkovič Jaroslav, doc. Dr. Mgr.
 • Fabrika Marek, doc. Ing. PhD.
 • Garaj Peter, prof. Ing. CSc.
 • Halaj Daniel, Ing. PhD.
 • Chudý František, doc. Ing. CSc.
 • Jakubis Matúš, prof. Ing. PhD.
 • Kardoš Miroslav, doc. Ing. Bc. PhD.
 • Kmeť Jaroslav, prof. Ing. PhD.
 • Pichler Viliam, prof. Dr. Ing.
 • Saniga Milan, prof. Ing. DrSc.
 • Střelcová Katarína, doc. Ing. PhD.
 • Škvarenina Jaroslav, prof. Ing. CSc.
 • Šulek Rastislav, doc. Mgr. Ing. PhD.
 • Ujházy Karol, doc. Ing. PhD.

Kritériá na stanovenie OP pre pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov LF na obdobie od 1.4.2017 - 31.3.2018

  Zápisnice zo zasadnutí kolégia dekana

Akademický rok 2016/2017

Plán práce a časový harmonogram 2016/2017

Zápisnica č. 1

Zápisnica č. 2 a

Zápisnica č. 2 b

Zápisnica č. 3

Zápisnica č. 4

Akademický rok 2015/2016

Plán práce a časový harmonogram 2015/2016

Zápisnica č. 1

Zápisnica č. 2

Zápisnica č. 3

Zápisnica č. 4

Zápisnica č. 5

Akademický rok 2014/2015

Plán práce a časový harmonogram 2014/2015

Zápisnica č. 1

Zápisnica č. 2

Zápisnica č. 3 

Zápisnica č. 4

Zápisnica č. 5

Zápisnica č. 6

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 28. Júna 2017.
Meniny má Beata, zajtra Petra, Peter, Pavol.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57190