Kolégium

 

Kolégium dekana Lesníckej fakulty Technickej uverzity vo Zvolene je v zmysle článku 17 bodov 1, 2 a 3 Štatútu LF TU vo Zvolene poradným orgánom dekana. Zloženie a úlohy tohto poradného orgánu sú podrobne uvedené v Štatúte a Organizačnom poriadku fakulty v časti Vnútorné predpisy a dokumenty.

 

Zloženie kolégia dekana fakulty :

 • Babiaková Miroslava, Ing.
 • Ďurkovič Jaroslav, doc. Dr. Mgr.
 • Fabrika Marek, doc. Ing. PhD.
 • Garaj Peter, prof. Ing. CSc.
 • Halaj Daniel, Ing. PhD.
 • Chudý František, doc. Ing. CSc.
 • Merganič Ján, doc. Ing. PhD.
 • Kardoš Miroslav, doc. Ing. Bc. PhD.
 • Kmeť Jaroslav, prof. Ing. PhD.
 • Pichler Viliam, prof. Dr. Ing.
 • Saniga Milan, prof. Ing. DrSc.
 • Střelcová Katarína, doc. Ing. PhD.
 • Škvarenina Jaroslav, prof. Ing. CSc.
 • Šulek Rastislav, doc. Mgr. Ing. PhD.
 • Ujházy Karol, doc. Ing. PhD.

Kritériá na stanovenie OP pre pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov LF na obdobie od 1.4.2017 - 31.3.2018

  Zápisnice zo zasadnutí kolégia dekana

Akademický rok 2016/2017

Plán práce a časový harmonogram 2016/2017

Zápisnica č. 1

Zápisnica č. 2 a

Zápisnica č. 2 b

Zápisnica č. 3

Zápisnica č. 4

Zápisnica č. 5

Akademický rok 2015/2016

Plán práce a časový harmonogram 2015/2016

Zápisnica č. 1

Zápisnica č. 2

Zápisnica č. 3

Zápisnica č. 4

Zápisnica č. 5

Akademický rok 2014/2015

Plán práce a časový harmonogram 2014/2015

Zápisnica č. 1

Zápisnica č. 2

Zápisnica č. 3 

Zápisnica č. 4

Zápisnica č. 5

Zápisnica č. 6

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433