Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
Akademický senát

Akademický senát Lesníckej fakulty (ďalej aj „AS") v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“) je zastupiteľským orgánom akademickej samosprávy fakulty. Volí ho akademická obec fakulty, ktorá je definovaná štatútom fakulty. Akademický senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce (ďalej aj „AO“), ktorej zodpovedá za svoju činnosť.

Ďalšie informácie o úlohách akademického senátu sa nachádzajú v štatúte fakulty, štatúte a rokovacom poriadku akademického senátu, ktoré sú zverejnené v časti Vnútorné predpisy a dokumenty.

Správa o činnosti AS LF TU vo Zvolene za obdobie od 1.10.2015 do 24.5.2016

Oznam o výsledku volieb - zamestnanecká časť AS LF

Oznam o voľbách do AS LF - za zamestnancov

Oznam o výsledku volieb - študentská časť AS LF

Volebný lístok - prvé kolo volieb do AS LF 2015 - 2019 AO študenti

Zoznam voličov pre voľby AS LF 2015 - 2019 AO študenti

Zloženie AS LF TU vo Zvolene na funkčné obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2019

 

Predsedníctvo

Střelcová Katarína, doc. Ing. PhD. – predsedníčka AS LF

Hlaváč Pavol, Ing. PhD. – tajomník AS LF; zástupca LF v Rade vysokých škôl SR

Gömöryová Erika, doc. Ing. CSc. – členka  

Kucbel Stanislav, doc. Ing. PhD. – člen 

Hunčaga Milan, Bc. – člen (zástupca študentov)

Zamestnanecká časť

Bútora Ľubomír, Ing. PhD.   

Fabrika Marek, doc. Ing. PhD.

Gömöry Dušan, prof. Ing. DrSc.      

Hajdúchová Iveta, prof. Ing. PhD.

Chudý František, doc. Ing. CSc.      

Jaloviar Peter, doc. Ing. PhD.

Juško Vladimír, Ing. PhD.

Koreň Milan, doc. Mgr. PhD.

Kurjak Daniel, Ing. PhD.

Lešo Peter, Ing. PhD.

Lukáčik Ivan, doc. Ing. CSc.

Saniga Milan, prof. Ing. DrSc.

Slugeň Jozef, Ing., PhD.

Ujházy Karol, doc. Ing. PhD.

Študentská časť

Brečka Samuel                                             

Čurila Daniel                                    

Filípek Michal, Ing.         

Levická Martina, Ing.                       

Pisarčíková Nikola, Bc.                                                       

Slatkovská Zuzana, Bc.                                

Orlej Jozef, Bc.

Vonderčík Michal Bc.                                    

Zápisnice AS LF 2015-2019

Zápisnica č. 1

Zápisnica č. 2

Zápisnica č. 3

Zápisnica č. 4

Zápisnica č. 5

Zápisnica č. 6

Uznesenia

Uznesenie č. 1

Uznesenie č. 2

Uznesenie č. 3

Uznesenie č. 4

Uznesenie č. 5

Uznesenie č. 6

Zápisnice AS LF 2011-2015

Zápisnica č. 1

Zápisnica č. 2

Zápisnica č. 3

Zápisnica č. 4 

Zápisnica č. 5

Zápisnica č. 6 

Zápisnica č. 7

Zápisnica č. 8

Zápisnica č. 9

Zápisnica č. 10

Zápisnica č. 11

Zápisnica č. 12

Zápisnica č. 13

Zápisnica č. 14

Zápisnica č. 15

Zápisnica č. 16

Zápisnica č. 17

Uznesenia

Uznesenia č. 1

Uznesenia č. 2

Uznesenia č. 3 

Uznesenia č. 4

Uznesenia č. 5

Uznesenia č. 6

Uznesenia č. 7

Uznesenia č. 8

Uznesenia č. 9

Uznesenia č. 10

Uznesenia č. 11

Uznesenia č. 12

Uznesenia č. 13

Uznesenia č. 14

Uznesenia č. 15

Uznesenia č. 16

Uznesenie č. 17

- doplňujúce voľby študentov október 2013 - výsledky

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 20. Februára 2017.
Meniny má Livia, zajtra Eleonora.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56245