Akademický senát
Akademický senát Lesníckej fakulty (ďalej aj „AS") v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“) je zastupiteľským orgánom akademickej samosprávy fakulty. Volí ho akademická obec fakulty, ktorá je definovaná štatútom fakulty. Akademický senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce (ďalej aj „AO“), ktorej zodpovedá za svoju činnosť.
Ďalšie informácie o úlohách akademického senátu sa nachádzajú v štatúte fakulty, štatúte a rokovacom poriadku akademického senátu, ktoré sú zverejnené v časti Vnútorné predpisy a dokumenty.
Správa o činnosti AS LF TU vo Zvolene za obdobie od 24.5.2016 do 31.3.2017
Správa o činnosti AS LF TU vo Zvolene za obdobie od 1.10.2015 do 24.5.2016
Oznam o výsledku volieb - zamestnanecká časť AS LF
Oznam o voľbách do AS LF - za zamestnancov
Oznam o výsledku volieb - študentská časť AS LF
Volebný lístok - prvé kolo volieb do AS LF 2015 - 2019 AO študenti

Zoznam voličov pre voľby AS LF 2015 - 2019 AO študenti

Zloženie AS LF TU vo Zvolene na funkčné obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2019

Predsedníctvo
Střelcová Katarína, doc. Ing. PhD. – predsedníčka AS LF
Hlaváč Pavol, Ing. PhD. – tajomník AS LF; zástupca LF v Rade vysokých škôl SR
Gömöryová Erika, doc. Ing. CSc. – členka
Kucbel Stanislav, doc. Ing. PhD. – člen
Hunčaga Milan, Bc. – člen (zástupca študentov)
Zamestnanecká časť
Fabrika Marek, doc. Ing. PhD.
Ferenčík Michal, Ing. PhD.
Gömöry Dušan, prof. Ing. DrSc.
Hajdúchová Iveta, prof. Ing. PhD.
Chudý František, doc. Ing. CSc.
Jaloviar Peter, doc. Ing. PhD.
Kmeť Jaroslav, prof. Ing. PhD.
Koreň Milan, doc. Mgr. PhD.
Kurjak Daniel, Ing. PhD.
Lešo Peter, Ing. PhD.
Lukáčik Ivan, doc. Ing. CSc.
Merganič Ján, doc. Ing. PhD.
Saniga Milan, prof. Ing. DrSc.
Ujházy Karol, doc. Ing. PhD.

Zápisnice AS LF 2011-2015
Zápisnica č. 1
Zápisnica č. 2

Zápisnica č. 3
Zápisnica č. 4
Zápisnica č. 5
Zápisnica č. 6
Zápisnica č. 7
Zápisnica č. 8
Zápisnica č. 9
Zápisnica č. 10
Zápisnica č. 11
Zápisnica č. 12
Zápisnica č. 13
Zápisnica č. 14
Zápisnica č. 15
Zápisnica č. 16
Zápisnica č. 17
Uznesenia
Uznesenia č. 1
Uznesenia č. 2
Uznesenia č. 3
Uznesenia č. 4
Uznesenia č. 5
Uznesenia č. 6
Uznesenia č. 7
Uznesenia č. 8
Uznesenia č. 9
Uznesenia č. 10
Uznesenia č. 11
Uznesenia č. 12
Uznesenia č. 13
Uznesenia č. 14
Uznesenia č. 15
Uznesenia č. 16
Uznesenie č. 17
- doplňujúce voľby študentov október 2013 - výsledky


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Apríla 2017.
Meniny má Jarmila, zajtra Lea.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56777