História

Header

História Lesníckej fakulty

Lesnícka fakulta TU vo Zvolene nadväzuje na bohaté tradície lesníckeho vysokoškolského štúdia v Banskej Štiavnici. Oficiálne sa s lesníckym vysokoškolským štúdiom spája rok 1807, kedy bol na bývalej Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici zriadený samostatný Lesnícky ústav. V roku 1846 došlo k vytvoreniu Baníckej a lesníckej akadémie a v roku 1904 Vysokej školy baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici. Po rozpade Rakúsko - Uhorska v roku 1918, presťahovaním Vysokej školy baníckej a lesníckej z Banskej Štiavnice, najskôr do Budapešti a neskôr do Šoprone, skončilo sa dočasne lesnícke vysokoškolské štúdium na Slovensku. Obnova lesníckeho vysokoškolského štúdia na Slovensku sa spája s rokom 1939, kedy bol na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave zriadený odbor lesného a poľnohospodárskeho inžinierstva, na ktorom v rokoch 1939-1946 skončilo štúdium 114 lesných inžinierov, z toho 6 zo zahraničia. V roku 1946 sa vysokoškolské lesnícke štúdium na Slovensku presunulo do Košíc, kde bola založená Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI). Na Lesníckej fakulte tejto vysokej školy do roku 1952 skončilo štúdium 339 lesných inžinierov, z toho 5 zo zahraničia. Možno povedať, že nová tradícia lesníckeho vysokoškolského štúdia sa datuje od roku 1952, kedy sa VŠPLI v Košiciach rozdelila a prešla do Zvolena a Nitry. Vo Zvolene sa zriadila Vysoká škola lesnícka a drevárska s dvomi fakultami - lesníckou a drevárskou. Za 61-ročné obdobie pôsobenia Lesníckej fakulty vo Zvolene získalo titul lesného inžiniera 6 265  absolventov, z toho vyše 100 zo zahraničia a 643 absolventov titul bakalára. Do konca roka 2008 ukončilo na lesníckej fakulte vedeckú výchovu v ašpirantskej i doktorandskej forme vyše 400 absolventov, ktorým vedecká rada fakulty udelila hodnosť kandidáta poľnohospodársko–lesníckych vied (CSc.), doktora (Dr.), resp. hodnosť Philosophiae doctor (PhD.). V akademickom roku 2013/2014 študuje v dennej i externej forme doktorandského štúdia cca 80 doktorandov. Od decembra 1991 bola Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene zákonom SNR premenovaná na Technickú univerzitu vo Zvolene s tromi fakultami: lesníckou, drevárskou a fakultou ekológie. V súčasnosti má TU vo Zvolene 4 fakulty: lesnícku, drevársku, fakultu ekológie a environmentalistiky a fakultu environmentálnej a výrobnej techniky. Na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene v súčasnosti pracuje 13 profesorov, 20 docentov, 34 odborných asistentov, 32 pracovníkov pre výskum a 31 technických a administratívnych pracovníkov. V aktuálnom akademickom roku 2015/2016 študuje na fakulte 875 študentov denného i externého štúdia.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 16. Augusta 2017.
Meniny má Leonard, zajtra Milica.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57400