Partneri

Header

Spolupráca medzi lesníckou fakultou a zahraničnými partnermi sa realizuje na základe bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv, dohôd, memoránd a programov. Na ich základe sa uskutočňujú rôzne typy akademických mobilít zamestnancov a študentov fakulty.

 


ERASMUS – Bilaterálne zmluvy Lesníckej fakulty

Por.
č.

Inštitúcia

Štát

Oblasť záujmu

Platnosť

1.

LesotechnitcheskiUniversitet
UniversityofForestry Sofia

Bulharsko

Forestry, Woodsciences,
Ecology, Engineering

2013

2.

Mendelova univerzita v Brne
MendelUniversity in Brno

Česká republika

Forestry, Ecology, Engineering

2013

3.

Univerzita Jana EvangelistyPurkyňe
v Ústí nad Labem

Česká republika

Environmentalsciences, Ecology, Landscapecreation,

2013

4.

Česká zemědelská univerzita
CzechUniversityofLifeScience Praha

Česká republika

Forestry, Woodsciences, Ecology, Engineering

2013

5.

UniversityofZagreb
ŠumarskiFakultet

Chorvátsko

Forestry, Woodsciences

2013

6.

UniversityofTartu

Estónsko

Environmentalsciences

2013

7.

NorthKareliaUniversityofAppliedSciences
Joensuu

Fínsko

Forestry, Design

2013

8.

SeinajӧkiUniversityofAppliedSciences

Fínsko

Forestry

2013

9.

UniversityofEasternFinland

Fínsko

Forestry, Ecology

2013

10.

Lahti UniversityofAppliedSciences

Fínsko

WoodTechnology, EnvironmentalEngeneering,
EnvironmentalTechnology

2013

11.

Universitéde Rennes1

Francúzsko

Biology

2013

12.

AristotleUniversityofThessaloniki

Grécko

Forestry

2013

13.

KaunasCollegeofForestry and EnvironmentalEngineering

Litva

Forestry, Environmentalsciences

2015

14.

KaunasUniversityofTechnology

Litva

Woodtechnology

2013

15.

UniversityofWestHungary

Maďarsko

Woodsciences and Technology

2013

16.

EӧtvӧsLorándTudományegyetem

Maďarsko

CarthographyGeoinformatics

2014

17.

SzentIstvánUniversity

Maďarsko

Agriculturalscences, Environmentalstudies

2013

18.

Georg-August-UniversitätGӧttingen

Nemecko

Forestry, Ecology

2014

19.

TechnischeUniversitätDresden

Nemecko

WoodTechnology, Ecology, Forestry

2014

20.

TechnischeUniversitätMünchen

Nemecko

Forestry

2013

21.

UniversityofAppliedSciences, Lemgo

Nemecko

WoodSciences

2013

22.

HedmarkUniversityCollege, Elverum

Nórsko

Forestry, Ecology

2013

23.

NorwegianUniversityofScience and Technology

Nórsko

EnvironmentalEngineering, Engineering, Technology

2013

24.

PoznanUniversityofLifeSciences

Poľsko

Forestry, Ecology

2013

25.

BialystokUniversityofTechnology

Poľsko

Forestry

2014

26.

UniversidadeTécnicaLisboa

Portugalsko

Forestry, WoodSciences and Technology, Cartography/Geoinformatics, EnvironmentalSciences, Ecology

2013

27.

UniversidadedeEvora

Portugalsko

Forestry, Cartography/Geoinformatics, Remotesensing

2013

28.

UniversitätfurBodenkulturWien
UniversityofAppliedLifeSciences

Rakúsko

Forestry, Ecology

2013

29.

UniversitateaTransylvania
TransilvaniaUniversityofBrasov

Rumunsko

Forestry, WoodSciences, Ecology

2013

30.

Univerza v Ljubljani
UniversityofLjubljana

Slovinsko

Forestry, Biology

31.

UniversidadPolitécnicade Madrid

Španielsko

Forestry

2013

32.

UniversitaDegliStudiDiSassari

Taliansko

Naturalenvironments and Wildlife, Biology

2013

33.

Kastamonu University

Turecko

Forestry

2013

34.

SuleymanDemirelUniversity

Turecko

Forestry

2013

Ostatné zmluvy uzatvorené v roku 2012:

Por
č.

Inštitúcia

Štát

Oblasť záujmu

Platnosť

1.

Severo-východná federálna univerzita M.K.Ammosova, Jakutsko

Ruská federácia

Vedecko-technické konferencie
Riešenia spoločných projektov
Príprava spoločných publikácií

2014

2.

Iževská štátna technická univerzita M.T.Kalašnikova

Ruská federácia

Vzájomná spolupráca v oblasti výmeny študentov
Vedecko-technické konferencie
Riešenia spoločných projektov
Príprava spoločných publikácií

2013

3.

Česká zemědelská univerzita Praha

Česká republika

Riešenie projektu „Analýza vybraných technických a technologických parametrů výroby energetické štěpky“

Väčšina zmlúv uzatvorených v predchádzajúcich rokoch je stále v platnosti, prípadne sa ich platnosť priebežne obnovuje.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 16. Augusta 2017.
Meniny má Leonard, zajtra Milica.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57400