BIOKLIMATOLÓGIA
1. Tužinský, L., 2002: Bioklimatológia. TU Zvolen, Skriptum, 140 s.
2. Střelcová, K., Škvarenina, L., 2005: Bioklimatológia a meteorológia. Návody na cvičenia. TU Zvolen, 138 s.
3. Regionálne meteorologické údaje na stránke TUZVO: http://www.emsbrno.cz/p.axd/sk/Lokality.TUZVO.html

FYZIOLÓGIA RASTLÍN
https://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/lesnicka_fakulta/organizacne_clenenie/katedry/katedra_fytologie/servis_studentom/servis_studentom.html
(prednášky a cvičenia z predmetu)

MATEMATIKA
zopakovať prehľad stredoškolskej matematiky – ľubovoľný zdroj
1. Ján Bakša – Marta Bakšová: MATEMATIKA I., Základy lineárnej algebry, Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2008. nie v celom rozsahu, len prvé štyri kapitoly
2. Ján Bakša – Marta Bakšová: MATEMATIKA, Základy matematickej analýzy, Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2009. vynechať state 2.4 , 3.12, 5.4, 5.8, 5.11, 6.4 -6.6, 7.4 -7.6

LESNÍCKA ENTOMOLÓGIA
1. Křístek, J., Urban, J.: Lesnická entomológie. Praha: Academia, 2004, 445 s., ISBN 80-200-1052-1
2. Pavlík, Š.: Lesnícka entomológia. Zvolen: TU vo Zvolene, 2005, 182 s. ISBN 80-228-1257-9.
3. Amann, G.: Hmyz v lese (Kerfe des Waldes). Vimperk: Nakladatelství J. Steinbrener, 1995, 344 s., ISBN 80-901324-8-0.
4. Stránka www.los.sk (časť Hmyz, Monitoring, Invázne druhy, Publikácie, Videofilmy).

Lesnícka pedológia a mikrobiológia
1. Skriptá: Gömöryová E., Pichler V., 2015: Pedológia. TU vo Zvolene.
2. http://www.sci.muni.cz/botany/rolecek/EkoLesa_Pudy.pdf
3. http://slideplayer.cz/slide/2613664/

LESNÍCKA DENDROLÓGIA
1. PAGAN, J. a kol. Lesnícka dendrológia. 2. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1999. 378s. ISBN 80-228-0821-0.
2. PAGAN, J. - RANDUŠKA, D. Atlas drevín 1. Bratislava: Obzor, 1987. 357s.
3. BENČAŤ, T. Dendrológia a ekológia drevín. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 225s. ISBN 978-80-228-1996-1.

Geodézia a fotogrametria (LES), MAPOVANIE LESOV (AZP)
1. Žíhlavník, Š. 2009. Geodézia, fotogrametria a mapovanie v lesníctve. Vysokoškolská učebnica. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 388 s.
2. ŽÍHLAVNÍK,Š., 2007: Mapovanie lesov. Vysokoškolské skriptá. TU Zvolen, 250 s. ISBN 978-80-228-1732-5
3. http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/mapovanie-lesov/Stranky/default.aspx

Lesnícka botanika
https://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/lesnicka_fakulta/organizacne_clenenie/katedry/katedra_fytologie/servis_studentom/servis_studentom.html
(skriptá)

Fyziológia a výživa zveri
1. Fyziológia a výživa zveri (skriptum pre LF): 2013 Rajský, D., Slamečka, J., Rajský, M., Hell, P. Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene, 177 strán, ISBN 978-80-228-2516-0
2. Manažovanie výživy raticovej zveri (príručka): 2015 Rajský, M., Garaj, P., Rajský, D.
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene, 69 strán, ISBN 978-80-228-2758-4
3. Potreba živín pre jelene (Publikácie NPPC – VÚŽV Nitra): 2015 Rajský, M., Vodňanský, M., Slamečka, J., Jurčík, R., Rajský, D. Vydavateľ: NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri, Viedeň, Nitra, Brno Technická univerzita vo Zvolene 78 strán, ISBN 978-80-89162-62-8

Geológia a mechanika hornín
1. Geológia Zeme (Power Pointová prezentácia s odkazmi na yotube stránky)
http://www.regionalnageografia.sk/upload/personal/1418135934_GEOL%C3%93GIA.pdf
2. História Zeme 07 Vznik a vývoj života - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=5Fqv7YAB0yM)
3. Bádajte s nami v geologickej mape (https://www.youtube.com/watch?v=VBxcJmifXKs)
4. Živelné katastrofy (https://www.youtube.com/watch?v=3yCgGPSms8w)
5. Zemetrasenia (https://www.youtube.com/watch?v=SFC_qJ_8LnM)
6. Zosuvy (https://www.youtube.com/watch?v=sziKQMrPIjI)

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588