Dňa 4. marca 2015 sa v konferenčnej miestnosti na dekanáte Lesníckej fakulty uskutočnil celodenný workshop s Dr. Konstantinosom Katsikopoulosom na tému „Tools for probabilistic thinking“ (Nástroje pre probabilistické myslenie). Workshopu sa zúčastnili doktorandi, postdoktorandi a tvoriví pracovníci Technickej univerzity vo Zvolene. Po krátkom úvodnom predstavení jednotlivých účastníkov, Dr. Katsikopoulos názorne vysvetlil rozdiely medzi pojmami pravdepodobnosť a štatistika, pričom aplikoval získané poznatky z niekoľkých vedeckých výskumov. Prakticky poukázal na rýchlejší a menej komplikovaný spôsob výpočtu pravdepodobnosti ako cez Bayesov vzorec. Počas workshopu sa účastníci aktívne zapájali do diskusie, vyjadrením svojich názorov a riešením zaujímavých úloh. V závere Dr. Katsikopoulos matematicky zdôvodnil, že niekedy na správne rozhodnutie postačuje menej informácií, tzv. „less is more effect“.

Interaktívny workshop celkovo hodnotím veľmi pozitívne. Najviac si cením to, že univerzita myslí na osobný rozvoj a vzdelávanie svojich pracovníkov. Touto cestou sa chcem poďakovať hlavným organizátorom a teším sa na viac takýchto inšpiratívnych podujatí.

 

V.M.