Deň otvorených dverí a výsledky súťaže o najperspektívnejšiu tému pre lesnícke vzdelávanie

Header

Vyhodnotenie súťaže o najatraktívnejšiu a najperspektívnejšiu tému pre lesnícke vzdelávanie do roku 2020 a deň otvorených dverí LF

V stredu 29. januára 2014 otvorila svoje dvere dokorán záujemcom o štúdium Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Nádejných budúcich študentov sa zišlo skutočne veľa a zo všetkých kútov Slovenska. Od Piešťan, cez Zvolen, Krupinu, Liptovský Hrádok až po Košice a Prešov. Hneď na začiatku podujatia vyhlásil dekan Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler spolu s prodekankou LF prof. Ing. Valériou Messingerovou, CSc.,  výsledky verejnej súťaže o najatraktívnejšiu a najperspektívnejšiu tému pre lesnícke vzdelávanie do roku 2020, ktorú vyhlásilo vedenie lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene začiatkom decembra 2013. Súťaž bola verejná a zapojiť sa do nej mohol každý komu je blízka problematika lesníctva a vzdelávania. Návrhy na atraktívne a významné témy, s ktorými by malo pracovať lesnícke vzdelávanie v najbližších rokoch prišli z celého Slovenska. Do súťaže sa zapojili súčasní i bývalí študenti, ale aj mladí ľudia, ktorí neštudujú lesnícke študijné programy, ale príroda a trvalo udržateľný rozvoj majú pre nich mimoriadny význam.
Prvú cenu získal Ing. Marián Rusnák, absolvent Lesníckej fakulty, v súčasnosti pôsobiaci v ozbrojených silách Slovenskej republiky, ktorý navrhol komplexne pripravenú tému s názvom: „Funkčné eko(logicko-nomické) lesné hospodárstvo.“ Nosným jadrom štúdia by bolo celostné riešenie ekologického sprístupňovania lesa, eliminácie antropogénnych vplyvov aplikáciou nástrojov priestorového rozhodovania (GIS), využívaním ekologických spôsobov optimalizovanej prepravy, regulácie odvetvia, finančnej optimalizácie a certifikácie.
Na druhom mieste sa umiestnila tiež bývala absolventka LF Ing. Andrea Melcerová, ktorá v súčasnosti pracuje v Národnom lesníckom centre a ňou navrhnutá téma „Komunikácia a práca s verejnosťou v lesníctve.“ Úlohou navrhnutej témy by mala platforma vytvorená z teoretických skutočností podložená úspešnými projektmi lesníckych inštitúcií na Slovensku i v Európe, zameranými na zvýšenie povedomia spoločnosti o hodnotách lesného hospodárstva.
Tretie miesto získal Dušan Peregrim, študent Prešovskej univerzity v Prešove, ktorého téma s názvom: „Lesy pre nás,“ v sebe nesie ambíciu dokázať verejnosti, že lesník rozumie lesným procesom, a to vypracovaním komplexného systému využívania lesa z viacerých hľadísk (rekreačného, turistického, ozdravného a samozrejme hospodárskeho) a najmä využitím inovatívnych ekologickejších metód hospodárenia v lese (viac mŕtveho dreva, menej holorubov a monokultúr).

 

Dekan V. Pichler víta účastníkov dňa otvorených dverí

Prvú cenu súťaže preberá Ing. Marián Rusnák

Druhú cenu, ktorou bol lovecký luk preberá Ing. Andrea Melcerová, čím nám dala príležitosť spomenúť na antickú mytológiu a bohyňu lovu Dianu, ktorá bola zobrazovaná práve s lukom

 

Tretiu cenu, ktorou boli značkové hodinky z limitovanej edície Vostok Expedition, si odniesol Dušan Peregrim 

 

Po odovzdaní cien súťaže o najatraktívnejšiu a najperspektívnejšiu tému pre lesnícke vzdelávanie do roku 2020 pokračoval deň otvorených dverí Lesníckej fakulty prezentáciou dekana LF Viliama Pichlera o lesoch a ich význame pre ľudstvo a tiež o histórii a súčasnosti lesníckeho vzdelávania na Slovensku, ktorá niesla zjednocujúci názov: "Akú farbu má život".  Na jeho vystúpenie nadviazala profesorka V. Messingerová, ktorá prítomných skutočne podrobne informovala o podmienkach, pravidlách a termínoch prijímacieho konania a tiež o obsahu štúdia v jednotlivých študijných ročníkoch. S veľkým záujmom a porozumením sa stretla prezentácia Ing. Eriky Kriakovej, doktorandky LF, ktorá prítomných záujemcov o štúdium detailne informovala o mimoškolskom živote na fakulte, o možnostiach osobného kultúrneho, spoločenského  a športového vyžitia. Potom sa, ako sa už stalo zvykom, nádejní študenti rozbehli spoznávať vybavenie a zaujímavosti svojho možného budúceho študentského pôsobenia.

 

Prodekanka LF prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc., informovala záujemcov o štúdium o organizácii štúdia na fakulte i o pravidlách a podmienkach prijatia na štúdium

 

Pohľad na účastníkov dňa otvorených dverí Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý sa konal v stredu 29. januára 2014

   AHA!   Tu si môžete pozrieť záznam zo živého vysielania zo Dňa otvorených dverí Lesníckej fakulty

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410