Študenti LF „zarezávajú ako píly“

19. 3. 2015 v aule TU vo Zvolene boli vyhlásené výsledky študentskej súťaže o najlepší študentský tím v oblasti študijných výsledkov a tím buildingu pod názvom „Zarezávam ako píla“, ktorú vyhlásil dekan LF za spoluúčasti s fy Husqvarna v ZS akademického roka 2014/2015.

Súťažili 5-členné tímy, v každom tíme bola povinná účasť aspoň jedného študenta 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Súťaže sa zúčastnilo 20 tímov, výkony tímov boli hodnotené na základe:

-          priemernej známky z úspešne vykonaných skúšok predpísaných v odporúčanom študijnom pláne,

-          priemerného  zlepšenia oproti predchádzajúcemu obdobiu,

-          počtu výpožičiek relevantnej študijnej literatúry členmi tímu v SLDK,

-          zverejňovania správ o príprave členov tímu na skúškové obdobie formou like-ov, komentárov a zdieľaní pod príspevkami členov tímov o svojich aktivitách (štúdium, aktívny oddych na fb stránke), príspevky mali mať motivačnú hodnotu k štúdiu a propagáciu štúdia na LF.

Na vyhodnotenie súťaže prijali naše pozvanie:

rektor TU vo Zvolene, prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., primátorka mesta Zvolen, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Jozef Dóczy, PhD. – riaditeľ Odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Milan Haluška, technický riaditeľ firmy Husqvarna Československo, Ing. Radek Godora – zástupca firmy Husgvarna.

Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnilo vedenie Lesníckej fakulty.

Na úvod bolo vyhlásenie výsledkov, kde boli prezentované hlavné myšlienky a ciele súťaže (zapojenosť a mobilizácia študentov, zlepšenie prospechu, vedomie spoluzodpovednosti za úspešnosť LF). Aktivity na FB stránke prezentoval Ing. Igor Viszlai, ako najúspešnejšie posty súťažiacich, počty lajkov a zdieľaní.

Ing. Miroslava Babiaková, tajomníčka LF, prodekan doc. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler a rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyhlásili postupne prvé 4 miesta v študentskej súťaži.

Na prvom mieste sa umiestnil tím v zložení:

1.      Zuzana Barteková

2.      Barbora Bosáková

3.      Veronika Koreňová

4.      Soňa Krištofová

5.      Dominika Šovčíková

 

Na druhom mieste sa umiestnil tím v zložení:

1.      Bc. Marián Klimek

2.      Bc. Mariana Kýpeťová

3.      Bc. Lukáš Potocký

4.      Bc. Jozef Výbošťok

5.      Peter Skučka

 

Na treťom mieste tím:

1.      Bc. Michal Filípek

2.      Bc. Jana Špiaková

3.      Bc. Ondrej Šurkovský

4.      Bc. Martin Zápotocký

5.      Ján Židó

 

Na štvrtom mieste sa umiestnil tím:

1.      Jakub Chvála

2.      Bc. Alexandra Janovová

3.      Bc. Ján Kamenský

4.      Bc. Andrea Orolínová

5.     Bc. Juraj Sedliak.

 

Študenti získali hodnotné ceny, za prvé miesto motorové píly zn. Husqvarna a mimoriadne štipendium v hodnote 150 € pre každého člena tímu, druhé miesto športové luky a mimoriadne štipendium v hodnote 140 €, za tretie miesto tablety a mimoriadne štipendium v hodnote 130 €, študenti na 4. mieste boli ocenení štipendiom 100 € pre každého jednotlivo.

Priateľskú atmosféru podujatia spríjemnila Bc. Petra Štupáková svojim speváckym vstúpením, ktoré bolo milým osviežením.

Po udelení cien sa prítomným študentom LF  prihovorili vzácni hostia, rektor TU, primátorka Zvolena, aj zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vo svojich príspevkoch zablahoželali víťazom a vyjadrili podporu našim študentom pri štúdiu, ako aj mimoškolských aktivitách.

V mene vedenia LF ešte raz srdečne gratulujeme víťazom, ale aj všetkým zúčastneným študentom, ktorí účasťou v súťaži prejavili svoj postoj ku štúdiu a spolupatričnosť k Lesníckej fakulte.

Sme presvedčení, že všetci študenti LF budú aj naďalej „zarezávať“ a súťaž bola iba štartom k zlepšovaniu ich študijných výsledkov a získavaniu dobrého mena Lesníckej fakulty.

Lesu zdar!                                                     

prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc.

                                                                                                                                                                                                            prodekanka LF

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418