Spolupráca LF s špičkovými izraelskými pracoviskami sa zintenzívňuje

Header

Zintenzívňovanie spolupráce s poprednými izraelskými pracoviskami

V nadväznosti na návštevu rektora Technickej univerzity vo Zvolene profesora Rudolfa Kropila
v sprievode ministra školstva SR Dušana Čaploviča v štáte Izrael, v októbri 2013, pokračoval
3. novembra pracovný pobyt skupiny tvorivých pracovníkov Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka štátu Izrael, v hlavnom meste Tel Aviv. Skupina pod vedením docenta J. Kmeťa, prodekana LF pre vedecko-výskumnú činnosť, absolvovala stretnutia s Dr. Shabtaiom Cohenom a prof. Menachemom Ben Hurom, najvýznamnejšími odborníkmi v oblasti manažmentu vodných zdrojov prístupmi lesného hospodárstva, precízneho agrolesníctva a poľnohospodárstva, ktoré má v oblasti Blízkeho východu strategický význam. Stretnutia boli využité na transfer poznatkov v oblasti produkcie biomasy v podmienkach suchej a teplej klímy Slovenska. Prediskutované boli tiež možnosti spoločnej aplikácie know-how
v eurázijskom regióne v súvislosti s internacionalizáciou výskumu a na ňom založenej výučbe. Ďalší program pokračuje výjazdom do oblasti údolia Jordánu, kde budú demonštrované ukážky riadených závlah a optimalizácie spektrálneho zloženia solárnej radiácie. Cesta sa uskutočňuje
v rámci projektu spolufinancovaného zo ŠF EÚ „Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a spracovaní biomasy do praxe,“ manažérom ktorého je prof. V. Pichler, dekan LF, ktorý sa tohto podujatia zúčastňuje v úlohe vedúceho prípadovej štúdie.

 

Odborníci z LF pred Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka štátu Izrael

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433