Lesnícka fakulta TU vo Zvolene zahájila 3. 3. 2015  svoj Graduate and Postdoctoral Scientific Development Program prednáškou Dr. Konstantinosa Katsikopoulosa z Ústavu Maxa Plancka v Berlíne na tému: Decisions under risks and undertainty: are they different? Should they be? Témou prednášky a následnej diskusie boli teda prístupy k rozhodovaniu v podmienkach neistoty, typickej aj pre lesnícky sektor, založené na najnovších poznatkoch z oblasti heurestiky a na ich konfrontácii so štandardnou teóriou rozhodovania (pozri napr.  https://www.youtube.com/watch?v=a_XIUzUjWhc).

Súčasťou programu bol aj workshop Dr. Katsikopoulosa „Tools for Probabilistic Thinking“, ktorý sa uskutočnil 4. 3. 2015. Ďalšie prednášky v priebehu LS 2014/2015 prednesú Dr. Andrew Gillespie z National Exposure Centre, US EPA a Prof. Markus Flury z Washington State University, Pullman. Termíny prednášok budú včas oznámené. Program sa realizuje formou spolupráce medzi vedením, postdoktorandmi a doktorandmi LF.