Odhad početnosti a genetiky voľne žijúcich živočíchov

Štúdia odhadu početnosti a genetiky voľne žijúcich živočíchov

Tlačová správa

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene bude riešiť aktivitu: „Vypracovanie štúdií odhadu početnosti a genetiky voľne žijúcich živočíchov neinvazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu“, v rámci troch projektov financovaných prostredníctvom Štátnej ochrany prírody SR z Operačného programu Životné prostredie:

  • Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku
  • Zlepšenie stavu ochrany druhov tetrov hlucháň a tetrov hoľniak
  • Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti

Ukončenie aktivity sa predpokladá v júni 2015.

Cieľom projektu je získať informácie o veľkosti a pohlavnej štruktúre populácie medveďa na Slovensku, ktoré budú tvoriť objektívne podklady pre vypracovanie menežmentového plánu. Pre odhady veľkosti populácie sa použijú genetické metódy analýz neinvazívnych vzoriek trusu. Slovensko sa tak zaradí medzi krajiny, v ktorých sa uskutočnila inventarizácia početnosti medveďov pomocou genetických metód, ako napr. Švédsko, Nórsko, Slovinsko, Chorvátsko a Grécko. S poslednými tromi menovanými krajinami majú podpísané memorandum o spolupráci pri tvorbe Európskej genetickej databázy medveďov, ktorá zahŕňa aj kalibráciu molekulárnych laboratórií.
Na zbere vzoriek počas jesenných mesiacov sa budú podieľať lesníci, poľovníci, pracovníci ŠOP SR, ako aj dobrovoľníci z radov študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Vlastné analýzy sa uskutočnia v molekulárnom laboratóriu Katedry fytológie pod koordináciou prof. Ing. L. Pauleho, PhD.
Popri medveďovi, ktorý je hlavnou náplňou projektu, pozornosť bude venovaná aj dvom kurovitým vtákom (tetrov hlucháň a tetrov hôlniak) a vydre, u ktorých sa na modelových územiach bude skúmať veľkosť populácie oboch druhov a ako aj zmien genetickej diverzity v dôsledku fragmentácie habitatov.

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430