List inštitucionálnym partnerom Lesníckej fakulty

Header

Vážené dámy a páni, čelní predstavitelia najvýznamnejších inštitucionálnych partnerov Lesníckej fakulty,

dovoľte nám, podeliť sa s Vami o významný úspech, ktorý zaznamenala Lesnícka fakulta TU vo Zvolene v rámci "Hodnotenia fakúlt vysokých škôl 2013", ktoré už 8 rokov pravidelne vydáva akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). V tohoročnom, médiami sledovanom
a analyzovanom hodnotení sa Lesnícka fakulta v skupine AGRO umiestnila na 1. mieste spomedzi všetkých fakúlt tematicky spadajúcich pod rezort pôdohospodárstva. V rámci celkového rebríčka všetkých 109 hodnotených fakúlt verejných vysokých škôl SR bez rozdelenia do skupín sa Lesnícka fakulta umiestnila na vynikajúcom 2. mieste. Pri tejto príležitosti chceme poukázať na skutočnosť, že tento úspech je výsledkom nielen viacročnej usilovnej a tvorivej práce všetkých pracovníkov fakulty, ale aj spolupráce s Vami, za ktorú Vám chceme úprimne poďakovať. Výsledky sú potešujúce, no zároveň nás zaväzujú do budúcnosti a našim cieľom je ich udržateľnosť a zlepšovanie.
Oblasťou, ktorú je potrebné neustále zlepšovať je atraktívnosť štúdia a následné uplatňovanie absolventov. Výsledky hodnotenia kvality našej fakulty, postavené na komplexnom hodnotení napovedajú, že naši absolventi si nielen zaslúžia lepšiu starostlivosť aj po skončení štúdia na našej fakulte, ale po nadobudnutí potrebných skúseností majú potenciál stať sa nositeľmi nevyhnutného a sústavného progresu slovenského lesníctva. Tieto skutočnosti by sa bezpochyby mali odraziť napr. pri hľadaní zamestnania a vytváraní lepších podmienok na trhu práce, ktoré sú už dlhodobo nepriaznivé. Predpokladom je najmä prostredie priaznivé pre transfer vedeckých a odborných poznatkov do praxe, potrebné legislatívne zmeny a zmeny kvalifikačných požiadaviek, faktory, ktoré môžu výrazne napomôcť uplatneniu našich absolventov.
Radi by sme Vás preto pozvali k spoločnému zamysleniu, ako hľadať a nachádzať možnosti uplatnenia najlepších absolventov našej fakulty priamo v štátnom a súkromnom rezorte LH hneď po skončení štúdia. Sme presvedčení, že lesníctvu v SR by takýto krok nepochybne prospel tak, ako je tomu v susedných krajinách. Spoločenskú prestíž lesníctva nie je možné budovať, ak sa nevytvoria podmienky na relatívne bezproblémové uplatnenie najkvalitnejších absolventov najlepšej fakulty v sektore. Začiatkom budúceho roka preto usporiadame pracovné stretnutie, na ktorom by sme mohli uvedené otázky spoločne prerokovať a naznačiť možné cesty k zlepšeniu nepriaznivého stavu. Informáciu a pozvánku na toto stretnutie Vám včas zašleme. Veríme, že ide o našu povinnosť, spoločné poslanie a prirodzené pokračovanie a prehlbovanie našej spolupráce, ktorá si vo svetle prezentovaných výsledkov vyžaduje nové formy.

Vo Zvolene, 5.12.2013

prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
dekan LF

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433