Lesnícka imatrikulácia študentská 2012

Header

Imatrikulačná slávnosť, vešanie buly a zoznamovica

V utorok 27. 11. 2012 o 16:00 sa v kongresovom centre vysokoškolského internátu Ľudovíta Štúra konala imatrikulačná slávnosť organizovaná študentmi 4. ročníka lesníckej fakulty (I. ročník inžinierskeho štúdia). Ako jeden z organizátorov musím povedať že zabezpečenie tejto akcie nás stálo množstvo námahy, počnúc vybavením samotnej miestnosti, ozvučenia, prípravou občerstvenia, programu a podobne. Avšak asi zo všetkého najťažšie bolo oboznámiť o všetkom samotných prvákov a zabezpečiť ich dostatočnú účasť, čo sa nakoniec podarilo až nad naše očakávania. Veľmi potešujúce bolo aj to že sa na tejto akcii podieľali rovnako študenti lesníctva ako aj študenti aplikovanej zoológie a poľovníctva. Samotné podujatie teda združilo celú Lesnícku fakultu. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sme sa tentoraz pokúsili o zlúčenie niekoľkých akcií už tradične organizovaných štvrtákmi Lesníckej fakulty.
Celý program slávnostne otvorili lesničiari (Matej Reľovský, Veronika Veronika Lehotská, Ivana Bučková, Lukáš Nitschneider). Úvod podujatia sa niesol v duchu parodizovanej imatrikulácie v ktorej boli všetky univerzitné honorability a magnificencie zastúpené štvrtákmi v originálnych talároch. Prostredníctvom niekoľkých humorných scénok, pán rektor (Bc. Martin Kvočka), dekan fakulty (Bc. Vladimír Rybár), prodekanka (Bc. Tatiana Štulajterová ) a prodekan (Bc. Šimon Saloň) testovali schopnosti prvákov či ich možno do lesníckeho cechu právoplatne prijať, či ovládajú základné horárske pravidlá a či ich budú po celý život aj riadne dodržiavať. Okrem už spomínaných honorabilít podujatie moderovali Bc. Martina Levická a Bc. Matúš Binzár. O hladký priebeh sa starali štyria pandúri (Bc. Matej Priatka, Bc. Matej Jurčo, Bc. Michal Lihoň a Bc. Peter Lysina). Po úvodných scénkach študenti zaspievali lesnícku hymnu, ktorú hral na našej univerzite už dlhé roky pôsobiaci folklórny súbor Poľana. Nasledovalo slávnostné vešanie lesníckej buly, (starého horárskeho zákona) už tradične vykúpenej študentmi štvrtého ročníka od kolegov piatakov. Po jej odhalení a prečítaní bola slávnostne pokrstená teraz už skutočným pánom dekanom doc. Dr. Ing. Viliamom Pichlerom. Prváci tak konečne mohli vstúpiť do cechu horárskeho. Jednotlivo a pod dozorom štvrtákov sľúbili, že budú horársky zákon dodržiavať, prešli pasovaním a prevzali si imatrikulačné listy. Nasledoval ďalší už podstatne voľnejší bod programu ktorým bola zoznamovica. Prváci sa tu mohli zoznámiť so svojimi krstnými, ktorých si už vopred vybrali z pomedzi štvrtákov. Podával sa guľáš, pivo, kofola a celkovú atmosféru spríjemňoval súbor Poľana. Neskôr sa už o zábavu staral dj.
Na základe obrovského množstva pozitívnych ohlasov, či už od vedenia fakulty, profesorov a študentov musím konštatovať, že to bolo akcia vydarená, ktorá v plnej miere splnila svoj účel pričom viac združila študentov, utužila dlhoročné tradície na fakulte a dala priestor, respektíve vytvorila trocha uvoľnenejšiu atmosféru pre komunikáciu medzi študentmi a profesormi.
Za kolektív študentov štvrtého ročníka by som chcel veľmi pekne poďakovať pánovi rektorovi univerzity prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, CSc., dekanovi Lesníckej fakulty doc. Dr. Ing. Viliamovi Pichlerovi a pánovi riaditeľovi VšLP Ing. Alojzovi Riškovi za vybavenie diviny a zároveň celému vedeniu Lesníckej fakulty za veľkú pomoc a podporu pri organizovaní tejto akcie. Osobitné poďakovanie patrí pánom Ing. Petrovi Lešovi,PhD. a Ing. Romanovi Sitkovi, PhD. za usmerňovanie a cennú spoluprácu pri samotnej organizácii. V závere tohto článku by som ešte chcel vyjadriť prianie, aby takéto akcie na našej fakulte nezanikli a ich úroveň a kvalita organizácie bola z roka na rok vyššia.

                                                                                                Bc. Vladimír Rybár, študent 4.rocníka LF

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433