Doktorandské štúdium na Lesníckej fakulte

 OZNAM:

Dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene oznamuje, že v akademickom roku 2011/2012 Lesnícka fakulta otvára doktorandské štúdium v týchto študijných odboroch :

  • 6.1.14 mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby,
  • 6.2.2 pestovanie lesa,
  • 6.2.3 hospodárska úprava lesov,
  • 6.2.4 lesnícka fytológia,
  • 6.2.6 poľovníctvo,
  • 6.4.2 hydromeliorácie.

Štúdium sa organizuje v dennej a externej forme. Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Záujemcovia môžu podať prihlášky do 31. mája 2011 na adresu : Dekanát Lesníckej fakulty TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen. (Poplatok za prijímacie pohovory pre denných aj externých doktorandov je 33, 00 €, úhrada na účet číslo : 7000317800/8180 Štátna pokladnica Bratislava, názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene, variabilný symbol: 81100004.

Termín prijímacieho konania je 16. jún 2011. Témy dizertačných prác budú zverejnené v marci na webovej stránke: www.tuzvo.sk. Prihlášky a podrobnejšie informácie záujemcovia získajú na Dekanáte LF, tel.045/5206805-p. Mazurová a na webovej stránke Technickej univerzity, Lesnícka fakulta, Zvolen.

 NOVÉ !  NA STIAHNUTIE:

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Štvrtok, 29. Júna 2017.
Meniny má Petra, Peter, Pavol, zajtra Melánia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57196