Doktorandské štúdium na Lesníckej fakulte

 OZNAM:

Dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene oznamuje, že v akademickom roku 2011/2012 Lesnícka fakulta otvára doktorandské štúdium v týchto študijných odboroch :

  • 6.1.14 mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby,
  • 6.2.2 pestovanie lesa,
  • 6.2.3 hospodárska úprava lesov,
  • 6.2.4 lesnícka fytológia,
  • 6.2.6 poľovníctvo,
  • 6.4.2 hydromeliorácie.

Štúdium sa organizuje v dennej a externej forme. Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Záujemcovia môžu podať prihlášky do 31. mája 2011 na adresu : Dekanát Lesníckej fakulty TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen. (Poplatok za prijímacie pohovory pre denných aj externých doktorandov je 33, 00 €, úhrada na účet číslo : 7000317800/8180 Štátna pokladnica Bratislava, názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene, variabilný symbol: 81100004.

Termín prijímacieho konania je 16. jún 2011. Témy dizertačných prác budú zverejnené v marci na webovej stránke: www.tuzvo.sk. Prihlášky a podrobnejšie informácie záujemcovia získajú na Dekanáte LF, tel.045/5206805-p. Mazurová a na webovej stránke Technickej univerzity, Lesnícka fakulta, Zvolen.

 NOVÉ !  NA STIAHNUTIE:

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433