Docent Jaromil Húsenica jubiluje

Významné životné jubileum docenta Jaromila Húsenicu

V utorok 19. novembra oslávil deväťdesiate narodeniny náš kolega, emeritný pracovník Katedry prírodného prostredia Lesníckej fakulty TU vo Zvolene doc. RNDr. Jaromil Húsenica.
Docent J. Húsenica pôsobil na našej Alma mater od roku 1952 až do odchodu do dôchodku v roku 1990 a nezmazateľným spôsobom sa zapísal do pamäte každého lesného inžiniera ako excelentný pedagóg, prírodovedec a vedecký popularizátor. Jeho prednášky z lesníckej geológie boli príkladom pedagogického majstrovstva ako aj detailného poznania slovenskej prírody a krajiny. Doc. RNDr. J. Húsenica vybudoval na fakulte bohaté zbierky hornín a minerálov, ktoré spolu s jeho učebnými textami dodnes vynikajúco slúžia pri výchove našich poslucháčov. Organizačne pôsobil vo viacerých významných funkciách (vedenie ústavu, katedry, práca prodekana). Do odborného ale aj verejného povedomia sa zapísal aj ako neúnavný ochranár prírody a životného prostredia.
Pri príležitosti významného životného jubilea deväťdesiatych narodenín navštívili doc. RNDr. Jaromila Húsenicu dekan Lesníckej fakulty TU vo Zvolene prof. Dr. Ing. Viliam Pichler spolu s vedúcim Katedry prírodného prostredia LF prof. Ing. Jaroslavom Škvareninom, CSc. Jubilantovi, v mene celej Technickej univerzity a Lesníckej fakulty, zablahoželali a odovzdali pamätný list. V príjemnej atmosfére spoločne podiskutovali o aktuálnych problémoch vysokého školstva na Slovensku ako aj o otázkach životného prostredia vo Zvolene. Docent J. Húsenica hostí informoval o jeho najnovších výskumných aktivitách týkajúcich sa spojenia geológie a archeológie na príklade keltského osídlenia na Borovej hore ako aj o náleze významného andezitového bratríckeho oltára vo Zvolene.
Dovoľujeme si aj cestou, v mene nás všetkých, popriať pánovi doc. RNDr. Jaromilovi Húsenicovi dobré zdravie a veľa ďalšieho elánu v jeho záslužnej vedeckej práci.

prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433