Aktív vedecko-pedagogických a vedeckých pracovníkov LF

Header

Aktív vedecko-pedagogických a vedeckých pracovníkov Lesníckej fakulty

V stredu 20. novembra 2013 o 14:00 sa v prednáškovej sále B 9 konal aktív vedecko-pedagogických a vedeckých pracovníkov Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. V rámci pripraveného programu:

  • vystúpil s prezentáciou dekan prof. Dr. Ing. Viliam Pichler k otázkam aktuálnej situácie fakulty s poukázaniami na pripravované riešenia jestvujúcich problémov,
  • Prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc., prodekanka LF predniesla hodnotenie vzdelávacej činnosti na fakulte za akademický rok 2012/2013.
  • Doc. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., prodekan LF, podrobne informoval prítomných o Návrhu kritérií pre habilitačné konania a konania pre vymenovania profesorov a tiež o Návrhu všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov v kontexte s konkrétnymi podmienkami na obsadzovanie miest profesorov a docentov na Lesníckej fakulte.
  • Prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc., prodekan LF, oboznámil prítomných o aktuálnej situácii a výsledkoch projektu prípravy študijných programov vo svetovom jazyku.

Záver aktívu patril bohatej diskusii, v ktorej sa preberali rôzne otázky situácie a rozvoja fakulty a rôzne podrobnejšie informácie o činnosti fakulty, ktoré zamestnancov zaujímajú.

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418