Harmonogram akademického roka

Header

  

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2016/2017

1. 9. 2016                               Začiatok akademického roka 2016/2017

9. 9. 2016                               Zápis do 1. roku bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

8. 9. 2016                               Zápis študentov, ktorí sa nezapisujú elektronicky

1. 9. - 16. 9. 2016                   Elektronické zápisy

26. 9.  – 16. 12. 2016             Zimný semester (12 týždňov vrátane 1 týždňa PC)

14. 11.  – 18. 11. 2016           Prevádzkové cvičenia (zimný semester)

19. 12. 2016 – 3. 2. 2017       Skúškové obdobie – zimný semester (5 týždňov)

6. 2.  – 5. 5. 2017                   Letný semester (13 týždňov vrátane 1 týždňa PC)

20. 3.  – 24. 3. 2017               Prevádzkové cvičenia  (letný semester)

9. 5.  – 16. 6. 2017                 Skúškové obdobie – letný semester (6 týždňov)

1. 7.  – 31. 8. 2017                 Praxe a letné prázdniny

 

Ostatné termíny:

31. 7. 2017                             Uzatváranie skúškových správ

30. 6. 2017                             Vypisovanie tém záverečných prác

máj 2017                                Fakultné kolo ŠVOČ

5. 5. 2017                               Odovzdanie indexov – 2. rok denného inžinierskeho štúdia

                                               a 2. externého štúdia štud.program Ekotechnika

5. 5. 2017                               Odovzdanie diplomových prác – denné štúdium a externé štúdium študijného programu Ekotechnika

12. 6.  – 13. 6. 2017               Obhajoby diplomových prác – denné štúdium

22. 6. 2017                             Slávnostná promócia – inžinierske štúdium

12. 6. – 16. 6. 2017                Prijímacie konanie – bakalárske štúdium

21. 8. 2017                             Prijímacie konanie – inžinierske štúdium

 
 

Časový harmonogram akademického roka 2016/2017

 pre letný semester 3. roku denného bakalárskeho štúdia:

 

 

 

6. 2. – 7. 4. 2017                    Obdobie výučby (9 týždňov vrátane 1 týždňa PC)             

10. 4. – 19. 5. 2017                Skúškové obdobie

22. 5. 2017                             Odovzdanie indexov

22. 5. 2017                             Odovzdanie bakalárskych prác

19. 6. – 23. 6. 2017                Štátne skúšky

6. 7. 2017                               Slávnostná promócia

 

 

 

Časový harmonogram akademického roka 2016/2017

pre 4. rok externého bakalárskeho štúdia

pre 3. rok externého inžinierskeho štúdia

13. 1. 2017                                 Odovzdanie indexov

13. 1. 2017                                 Odovzdanie záverečných prác

30. 1. – 3. 2. 2017                      Štátne skúšky


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420