O fakulte

Header

Poslanie

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia pre oblasť tvorby a ochrany pracovného a životného prostredia – manažérov a technikov pre ochranu životného prostredia od negatívnych vplyvov výrobných procesov pre výrobnú techniku so zameraním na lesnícku a mobilnú techniku, drevárske stroje a zariadenia, riadenie strojov a zariadení, špecialistov pre priemyslové inžinierstvo a manažment s orientáciou na bezpečnostné inžinierstvo a na oblasť technického zabezpečenia výrobnej činnosti.

Súčasným cieľom FEVT je vytvoriť špičkové pedagogicko-vedecké pracovisko uznávané doma a v zahraničí. Fakulta neustále sleduje vývojové trendy v Európe spojené s harmonizáciou európskeho vzdelávacieho systému. Vytvára podmienky umožňujúce našim študentom absolvovať časť štúdia na zahraničných vysokých školách a súčasne je otvorená aj zahraničným študentom. Musíme však zostať sami sebou a preto nechceme násilne realizovať zmeny podľa cudzích vzorov. V našich podmienkach a s využitím našich skúseností, realizujeme opatrenia vedúce k modernizácii a aktualizácii štúdia tak, aby bolo pre poslucháčov atraktívne a zodpovedalo potrebám spoločnosti, a to tak v oblasti bakalárskeho, ako aj inžinierskeho a doktorandského štúdia.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420