Acta Facultatis Ecologiae

     ACTA FACULTATIS ECOLOGIAE                

ISSN: 1336-300X
POČET VÝTLAČKOV ZA ROK: 2 čísla ročne

UZÁVIERKA ZASIELANIA RUKOPISOV: prvý termín 31.01. a druhý termín 15.07.

JAZYK: slovenský, anglický

Redakčná rada

K o n t a k t

HISTÓRIA, CIEĽ A ZAMERANIE
Acta Facultatis Ecologiae je vedecký časopis Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý začal vychádzať v roku 1994 ako zborník vedeckých prác, ale od roku 2003 je vedeckým periodikom vychádzajúcim dvakrát ročne. Od roku 2007 je členený na dve sekcie: ekologickú a environmentálnu. Acta Facultatis Ecologiae uverejňuje pôvodné recenzované vedecké práce.
V ekologickej sekcii tematicky zamerané na ekológiu jedinca a populácií, ochranu biodiverzity, krajinnú ekológiu, krajinné plánovanie a tvorbu krajiny.
V environmentálnej sekcii uverejňuje pôvodné vedecké práce so zameraním na problematiku antropogénnych vplyvov na prostredie, ako aj filozofické aspekty vzťahov človeka a prírody.
Okrem vedeckých prác je v časopise možné publikovať teoretické a syntetické práce, Správy a Recenzie knižných publikácií z uvedených oblastí.

Šablóna príspevku Ekologická sekciaŠablóna príspevku Environmentálna sekciaPokyny pre autorov na vypracovanie príspevku

Recenzný formulár

  

Prehľad vydaných čísiel časopisu od r. 2004

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420