Garanti a študijný poradcovia pre programy na Fakulte ekológie a environmentalistiky

Domov > Organizačná štruktúra > Fakulta ekológie a environmentalistiky > Štúdium > Garanti a študijný poradcovia pre programy na FEE

Garanti bakalárskych študijných programov:

Ekológia a ochrana biodiverzity B-EOB:
prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD.
Ochrana a využívanie krajiny B-OVK:
doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD.
Environmentálne inžinierstvo B-EI:
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
Environmentálny manažment B-EM (denná forma), B-EME (externá forma):
prof. RNDr. Lázsló Miklós, DrSc.
Forenzná a kriminalistická environmentalistika B-FKE (v dennej a externej forme prvý krát v akad. roku 2017/18):
doc. Ing. Marián Schwarz, CSc.

Garanti inžinierskych študijných programov:

Ekológia a ochrana biodiverzity I-EOB:
prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.
Ochrana a využívanie krajiny I-OVK:
prof. Ing. Tibor Benčať, CSc.
Environmentálne inžinierstvo I-EI:
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
Environmentálny manažment I-EM (denná forma), I-EME (externá forma):
prof. RNDr. Lázsló Miklós, DrSc.

Študijný poradcovia bakalárskych študijných programov:

Ekológia a ochrana biodiverzity :
Ing. Zuzana Perháčová, PhD.
Ochrana a využívanie krajiny:
Ing. Zuzana Gallayová, PhD. a Ing. Juraj Modranský, PhD.
Environmentálne inžinierstvo:
Ing. Andrea Zacharová, PhD.
Environmentálny manažment:
Ing. Andrea Diviaková, PhD.
Forenzná a kriminalistická environmentalistika:
Mgr. Hana Ollerová, PhD. 

Študijný poradcovia inžinierskych študijných programov:

Ekológia a ochrana biodiverzity:
Ing. Zuzana Perháčová, PhD.
Ochrana a využívanie krajiny:
Ing. Zuzana Gallayová, PhD. a Ing. Juraj Modranský, PhD.
Environmentálne inžinierstvo:
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD. a Ing. Andrea Zacharová, PhD.
Environmentálny manažment:
Ing. Andrea Diviaková, PhD.

 

Doktorandské štúdium

pokračujte sem.

Študent Gabriel Fabian a Ing. Peter Ťavoda, Budínske lazy (autor P. Halaj)


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430