Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
Garanti a študijný poradcovia pre programy na Fakulte ekológie a environmentalistiky

Domov > Organizačná štruktúra > Fakulta ekológie a environmentalistiky > Štúdium > Garanti a študijný poradcovia pre programy na FEE

Garanti bakalárskych študijných programov:

Ekológia a ochrana biodiverzity B-EOB:
Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD.
Ochrana a využívanie krajiny B-OVK:
Doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD.
Environmentálne inžinierstvo B-EI:
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
Environmentálny manažment B-EM (denná forma), B-EME (externá forma):
prof. RNDr. Lázsló Miklós, DrSc.
Forenzná a kriminalistická environmentalistika B-FKE (pripravujeme na akad. rok 2017/2018 v dennej a externej forme):
informácie poskytne doc. Ing. Marián Schwarz, CSc.

Garanti inžinierskych študijných programov:

Ekológia a ochrana biodiverzity I-EOB:
Prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.
Ochrana a využívanie krajiny I-OVK:
prof. Ing. Tibor Benčať, CSc.
Environmentálne inžinierstvo I-EI:
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
Environmentálny manažment I-EM (denná forma), I-EME (externá forma):
prof. RNDr. Lázsló Miklós, DrSc.

Študijný poradcovia bakalárskych študijných programov:

Ekológia a ochrana biodiverzity :
Ing. Zuzana Perháčová, PhD.
Ochrana a využívanie krajiny:
Ing. Zuzana Gallayová, PhD. a Ing. Martina Slámová, PhD.
Environmentálne inžinierstvo:
Ing. Andrea Zacharová, PhD.
Environmentálny manažment:
Ing. Andrea Diviaková, PhD.

Študijný poradcovia inžinierskych študijných programov:

Ekológia a ochrana biodiverzity:
Ing. Zuzana Perháčová, PhD.
Ochrana a využívanie krajiny:
Ing. Zuzana Gallayová, PhD.
Environmentálne inžinierstvo:
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD. a Mgr. Hana Ollerová, PhD.
Environmentálny manažment:
Ing. Andrea Diviaková, PhD.

 

Doktorandské štúdium

pokračujte sem.

Študent Gabriel Fabian a Ing. Peter Ťavoda, Budínske lazy (autor P. Halaj)


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Sobota, 25. Februára 2017.
Meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56289