Doktorandské študijné programy

Header

 

REFERÁT PRE VEDU, VÝSKUM A ZAHRANIČNÉ STYKY 

FAKULTY EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY:

e-mail: dana.stimelova@tuzvo.sk

  

 Odporúčaný študijný plán pre program Ekológia a ochrana biodiverzity

 Odporúčaný študijný plán pre program Environmentálne inžinierstvo

 

Akreditované študijné programy:

Ekológia a ochrana biodiverzity (4.3.4 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií):

D-EOBD (denná forma), D-EOB (externá forma)

garant študijného programu prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.

 

Environmentálne inžinierstvo  (4.3.2 environmentálne inžinierstvo):

D-EID (denná forma), D- EI (externá forma)

garant študijného programu prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.

 

Informácie o štúdiu:

Ing. Dana Štímeľová, e-mail: dana.stimelova@tuzvo.sk, tel: 045/ 5206 521, miestnosť E220 (Dekanát FEE, ružová budova), adresa: T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen (mapa)


Informácie o štúdiu na Ústave ekológie lesa SAV (Štúrova 2, 960 53 Zvolen) – externá vzdelávacia inštitúcia: Mgr. Peter Kaňuch, PhD. e-mail: kanuch@netopiere.sk, tel: 045/ 5241 111, kl. 206, miestnosť 207 (Štúrova ulica 2) (mapa)
 


 

Informácie pre doktorandov!

HARMONOGRAM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 ŽIADOSŤ O POVOLENIE OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Informácie pre školiteľov!

  

Ročné hodnotenie doktoranda robí školiteľ

výlučne prostredníctvom UIS (jún až august).

  Je to potrebné urobiť pred zápisom do ďalšieho ročníka - v opačnom prípade nebude možné technicky zrealizovať referentkou zápis prostredníctvom UIS!!!

Prehľad činností doktoranda je uvedený v študijnej príručke (spolu s údajom o počte kreditov).


Vkladanie hodnotenia cez UIS: Moja výučba - Ročné hodnotenie doktoranda - prepnite si aktuálne univerzitné obdobie (akad. rok) - Vkladanie - (vložiť: Pedagogická činnosť, Tvorivá činnosť v oblasti vedy, v Súhrne činností zadajte dátum a uložte hodnotenie.

 

 

Návod na prácu s informačným systémom (UIS): 

 Záverečné práce (učiteľ)

Záverečná práca (študent)

Komplexné informácie pre učiteľa (práca s UIS)

Záverečné práce (OPONENT)

Oficiálnu dokumentáciu pre prácu s UIS nájdete tu.

Je nutné mať login a heslo do informačného systému. Heslo pre školiteľov (oponentov) si vyžiadajte na tejto mailovej adrese.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 24. Mája 2017.
Meniny má Ela, zajtra Urban.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56945