Naši absolventi

Naši absolventi v Štátnej ochrane prírody SR

Ing. Zuzana Ištvánová – „Budem sa túlať po krajine a hľadať staré ovocné stromy“

Po práci v Stredoslovenskom múzeu intenzívne mapovala staré krajové odrody v rámci projektu Bielokarpatský ovocný program. Aktuálne pracuje na správe CHKO Biele Karpaty. Viac v dvoch rozhovoroch tu a tu.

 
 

Ing. Jana Kološtová – „Veľmi ma napĺňa, že ide o tvorivú prácu"

Pracuje v Správe národného parku Nízke Tatry.

Rozhovor s ňou si prečítajte tu.

 

Ing. Ivana Kalafusová – „Musíte mať správne natočené plachty"

Ivana pracuje ako zoológ na správe Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Viac sa o nej dozviete v rozhovore tu.

Ing. Šimon Kertys, PhD. – „V škole sme mali priestor na veľa prakticky využiteľných činností, ktoré sme si mohli priamo v teréne vyskúšať"

Šimona nájdeš na správe (alebo prírode) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Viac o Šimonovi nájdeš tu.

Ing. Mária Apfelová – „Som neskutočne vďačná za to, že sa môžem prechádzať po tých najkrajších častiach našej prírody"

Mária pracuje na pozícii zoológa v Národnom parku Veľká Fatra, ale jej prvé zamestnanie po skončení štúdia bolo na Ministerstve životného prostredia SR. Viac tu.

Naši absolventi v mimovládnych organizáciách

 

Ing. Jana Udvardiová – „Každá skúsenosť vás posunie o krok vpred. Čím viac krokov počas štúdia urobíte, tým bližšie máte k svojmu cieľu“

Pracuje v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica. Školu dokončila v roku 2015 s pracovnou zmluvou. Rozhovor s absolventkou programu Ekológia a ochrana biodiverzity nájdete tu.

 

Ing. Zuzana Burdová – „Vďaka za brutálne poznávačky“

Absolventka roku 2014, vyštudovala študijný program Ekológia a využitie krajiny, vo svojej diplomovej práci sa venovala meteorologickým pranostikám a singularitám v rôznych typoch krajiny Slovenska. V súčasnosti pracuje ako odborná lektorka v Turistickom informačnom centre Zemplínske Hámre (Múzeum Zemplínske Hámre), venuje sa zážitkovému vzdelávaniu pre žiakov v oblasti histórie, kultúrneho dedičstva, využívania krajiny, environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania. Viac o rozhovore so Zuzkou čítajte tu.

Ing. Ľudovít Vašš – „Stromy mi darujú nielen poznanie, ale aj číru radosť z pocitu krásy"

Sadári na Slovensku takmer vymreli, ich storočné jablone ale stále môžu rodiť (článok čítaj tu). Lezie do korún stromov: Prichádzame o schopnosť spočinúť na krajine pohľadom (článok čítaj tu). Pracuje v občianskom združení Pangaea. Zaujímavé video nájdeš tu.

 

Ing. Martina Barancová - Paulíková – „Hneď prvý rok sme založili Združenie Slatinka"

   Podrobnosti na www.slatinka.sk článok nájdete tu, video 1, video 2, video 3 po kliknutí.

Ing. Lenka Hrúzová – „Hoci som po škole mala možnosť ísť pracovať mimo odbor, odmietla som to"

Rozhovor s Lenkou Hrúzovou si prečítajte tu. Ďalšie informácie: OZ Prales, lesný klub Tramtária a o projekte Von vždy s úsmevom po kliknutí. Ďalší rozhovor Lenky absolventky FEE a zakladateľky Lesného klubu Tramtária so študentkou Katarínou Gardianovou.

 

Ing. Ľubica Zolczerová – „Fakulta ma zmultifunkčnila"

Ľubka pracuje v Občianskom združení Campanula ako projektová manažérka a niečo vyše roka je jeho štatutárkou; v rámci občianskeho združenia zároveň pôsobí ako riaditeľka Ekocentra Bylinka pod Lipkou v Hrušove. Viac čítaj tu.

 

Ing. Peter Halaj – „Škola mi dala neoceniteľné základy, neskutočný prehľad a globálne environmentálne skúsenosti, ktoré využívam dodnes.“

Peter dnes pôsobí v dvoch pražských neziskovkách - Byznys pro společnost na pozícii programového manažéra pre životné prostredie a zároveň aj ako koordinátor fundraisingu v spoločnosti Auto*Mat. Rozhovor čítaj tu.

 

Naši absolventi v akademickom prostredí

Ing. Jozef Oboňa, PhD. – „Veľmi cenné boli pre mňa osobné skúsenosti s prácou v teréne a v laboratóriu"

Absolvent Fakulty ekológie a environmentalistiky z roku 2010, doktorandské štúdium ukončil tiež na FEE, v súčasnosti pracuje ako výskumný pracovník na Katedre ekológie Prešovskej univerzity v Prešove. Viac tu.

Ing. Marek Svitok, PhD. – „Snažíme sa čo možno najviac zapájať študentov do výskumu"

Marek pracuje ako vedecký pracovník a odborný asistent na Katedre biológie a všeobecnej ekológie na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. O jeho skúsenostiach a vedecko-výskumných pobytoch na Swiss Federal Institute Of Aquatic Science and Technology, ktorý je súčasťou Univerzity v Zürichu (ETH) a na Univerzite v Berne čítaj tu.

Ing. Peter Mikoláš – „Zameranie fakulty mi sadlo so zamestnaním ako..."

Peter pracuje na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine, ktorý patrí pod Žilinskú univerzitu v Žiline. Rozhovor si prečítaj tu.

Naši absolventi v Slovenskej agentúre životného prostredia

Ing. Rastislav Staník – „Odporúčam akýkoľvek typ mimoškolskej činnosti za účelom získania praxe a sociálnych kontaktov"

Absolvent Fakulty ekológie a environmentalistiky 2006, zamestnaný v Slovenskej agentúre životného prostredia ako špecialista pre prírodné zložky mestského životného prostredia (Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov; Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania; Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie). Viac tu.

Naši absolventi vo svete

Ing. Tomáš Kysel – „Vedomosti z rôznych predmetov tvoria celok..."

Tomáš pracuje cez projekt EVS v prírodnej rezervácii "La Riserva Naturale Regionale - Oasi WWF Gole del Sagittario" v regióne Abruzzo v Taliansku. Viac tu.

 

Naši absolventi v úradoch

Ing. Katarína Zrníková. PhD. – „Až na FEE som stretla to a tých, čo som potrebovala..."

Katka našla to čo hľadala a v súčasnosti pracuje ako špecialistka v oblasti životného prostredia na obecnom úrade v Hrušove, neďaleko Veľkého Krtíša. Zaujímavý rozhovor čítaj tu.

 

Ing. Dominika Stránska – „Treba robiť viac, ako je povinné v škole, byť tak troch všade..."

Dominika pracuje ako odborný referent cestovného ruchu na Mestskom úrade v Žiline. Čítaj tu.

 

Naši absolventi vo firmách

Ing. Martin Tomašák. – „S týmto odborom sa dá nájsť zamestnanie..."

Martin pracuje ako referent životného prostredia (vodohospodár, odpadár, ovzdušie), bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany v elektrotechnickej firme SEZ DK, a.s., firme zaoberajúcou sa výrobou zásuviek, vypínačov a rozbočníc. Rozhovor si prečítaj tu.

 

Ing. Dušan Daniš, PhD. – „Zodpovednosť je prvoradá“

Dušan sa venuje "biznisu" v oblasti záhradnej architektúry, ale zároveň ho nájdeš aj na chodbách Fakulty ekológie a environmentalistiky, kde pracuje ako odborný asistent. Rozhovor nájdeš tu.

 Naši absolventi vo výskume

Ing. Dana Fidlerová + Ing. Soňa Ščerbáková, PhD. + Ing. Miro Očadlík, PhD. – „3 v 1"

Absolventi, ktorí sa zišli pod jednou strechou, pracujú ako hydrobiológovia v Národnom referenčnom laboratóriu pre oblasť vôd na Slovensku, Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave. Prečítaj si o nich tu.

 

Naši absolventi študijného programu Environmentálne inžinierstvo


 

Vyhľadávanie  v databáze absolventov je možné na stránkach Univerzitného informačného systému (v UIS zaškrtnite voľbu Absolventi a príslušnú fakultu).

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410