Doc. Ing. Peter Jančura, PhD.

 

Narodil som sa v roku 1954. V roku 1980 som ukončil Slovenskú vysokú školu technickú (SVŠT), Stavebnú fakultu, odbor Vodné stavby a vodné hospodárstvo, špecializáciu geotechnické stavby (krajinné inžinierstvo). V roku 1989 som ukončil postgraduálne štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Katedre biológie a ekológie človeka v odbore „Ochrana životného prostredia“, so zameraním na krajinnú ekológiu. Titul PhD. som obhájil na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene v roku 1999. Dizertačnú prácu som vypracoval na tému „Synergické vzťahy prírodného a urbanizovaného prostredia, so zreteľom na vývojové aspekty krajinnej štruktúry“, V roku 2003 som získal titul doc. Habilitačná práca bola na tému „Charakteristický vzhľad krajiny – význam identifikácie vlastností krajinného obrazu a krajinného rázu v ochrane krajiny, plánovacích procesoch a hodnotení vizuálneho impaktu.
V súčasnosti sa zaoberám implementáciou krajinárskej a krajinno-ekologickej problematiky v plánovacích a projekčných procesoch. Identifikáciou krajinného obrazu a hodnotením krajinného rázu. Vizuálnym dopadom ľudských činností a ochranou krajiny v chránených územiach a národných parkoch. Spolupracujem s viacerými inštitúciami a vysokými školami u nás, v Čechách a Poľsku.

Kontakt

tel.: +421 45 52 06 335

e-mail: jancura@tuzvo.sk


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Sobota, 27. Mája 2017.
Meniny má Iveta, zajtra Viliam.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56964