Doc. Ing. Peter Jančura, PhD.

 

Narodil som sa v roku 1954. V roku 1980 som ukončil Slovenskú vysokú školu technickú (SVŠT), Stavebnú fakultu, odbor Vodné stavby a vodné hospodárstvo, špecializáciu geotechnické stavby (krajinné inžinierstvo). V roku 1989 som ukončil postgraduálne štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Katedre biológie a ekológie človeka v odbore „Ochrana životného prostredia“, so zameraním na krajinnú ekológiu. Titul PhD. som obhájil na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene v roku 1999. Dizertačnú prácu som vypracoval na tému „Synergické vzťahy prírodného a urbanizovaného prostredia, so zreteľom na vývojové aspekty krajinnej štruktúry“, V roku 2003 som získal titul doc. Habilitačná práca bola na tému „Charakteristický vzhľad krajiny – význam identifikácie vlastností krajinného obrazu a krajinného rázu v ochrane krajiny, plánovacích procesoch a hodnotení vizuálneho impaktu.
V súčasnosti sa zaoberám implementáciou krajinárskej a krajinno-ekologickej problematiky v plánovacích a projekčných procesoch. Identifikáciou krajinného obrazu a hodnotením krajinného rázu. Vizuálnym dopadom ľudských činností a ochranou krajiny v chránených územiach a národných parkoch. Spolupracujem s viacerými inštitúciami a vysokými školami u nás, v Čechách a Poľsku.

Kontakt

tel.: +421 45 52 06 335

e-mail: jancura@tuzvo.sk


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318