Projekt Globálne vzdelávanie v súvislostiach

Header

Projekt Globálne vzdelávanie v súvislostiach

Cieľom je vytvorenie podmienok na začlenenie rozvojových tém do študijných programov Technickej univerzity vo Zvolene na celouniverzitnej úrovni.

 • realizujú Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a Technická univerzita vo Zvolene
 • schválený v rámci blokového grantu Slovak Aid (Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu)
 • trvanie projektu:  september 2014 – december 2015
 • koordinácia za TUZVO: Z. Gallayová

 

 • Členky a členovia projekčného tímu za TUZVO:

      Ing. Zuzana Gallayová, PhD.

      Ing. Magdaléna Pichlerová, PhD. (prodekanka pre rozvoj a zahraničné styky)

      Ing. Juraj Modranský, PhD. (prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť)

      Doc. Ing. Branislav Olah, PhD.

      Mgr. Zlata Androvičová, CSc.

      Ing. Andrea Diviaková, PhD.

      Ing. Andrea Zacharová, PhD.

      Mgr. Atilla Rácz, PhD.

      PaedDr. Darina Veverková, Ph. D.

      Ing. Andrea Uherková (doktorandka)

      a z SLDK Ing. Alena Poláčiková, Mgr. Eva Macková, Mgr. Beata Mokošová, PhDr. Janka Morongová

     

 • Realizované aktivity
 • E-learning „Etika médií v globálnom vzdelávaní“

Dostupný zdarma po jednoduchej registrácii na Sokratov inštitút.

Viac o e-learningu sa dočítate na str. 30 v Univerzitnom časopise 2/2015

 • Diskusia o Etike médií v globálnom vzdelávaní s Andrejom Návojským z Nadácie Milana Šimečku (autor e-learningu) 24.11.2015 v Informačnom bode globálneho vzdelávania

 

 • Kurz pre pedagógov a pracovníčky Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice

Viac o kurze sa dočítate v Univerzitnom časopise 1/2015 na str. 18:

 

 • Zriadený Informačný bod pre Globálne vzdelávanie

v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici: Informačný bod globálneho vzdelávania

Od septembra Vám predstavíme novo nakúpené publikácie a ich recenzie nájdete na Facebooku FEE.

 

 • Verejné prednášky k témam globálneho vzdelávania

so zástupcom Inuitov pri OSN Angaangaq Angakkorsuaq

s profesorkou globálneho vzdelávania Vanessou de Oliveira Andreotti

Viac sa dočítate v Univerzitnom časopise 1/2015 na str. 19.

s prezidentom Partners for democratic changes Slovakia Dušanom Ondrušekom

s Andrejom Návojským, expertom na etiku médií v globálnom vzdelávaní

 (plánované na október 2015)

 

 • Spolupráca v medzinárodnom výskume

Ethical Internationalism in Higher Education Research Project (link)

V akademickom roku 2014/2015 sa prieskumu EIHE na TUZVO zúčastnilo spolu 200 študentov bakalárskeho stupňa:

 • z FEE (v metodike patriace študijné programy do skupiny „prírodovedné“): 50  študentov 1. ročníka a 50 študentov 2. ročníka;
 • z celouniverzitného študijného programu a Drevárskej fakulty (v metodike patriace študijné programy do skupiny „ekonomické odbory“): 50  študentov 1. ročníka a 50 študentov 2. ročníka

Aktuálne spracúvame výsledky.

 

 • Plánované aktivity

Sledujte facebook Sokratov inštitút a FEE, kde priebežne zverejňujeme pozvánky.

 

 • Vydanie učebnice “Environmentálna výchova v globálnych súvislostiach”

učebnica je dostupná, podrobností tu

 

Čo v nej nájdete?

Vladimír Burjan sa zamyslel nad premenou úlohy školy počas rôznych období, cieľmi a obsahom vzdelávania, charakterizuje špecifiká environmentálnej výchovy.

Environmentálna výchova od svojho vzniku kráčala rôznymi cestami, stála na mnohých križovatkách, ktoré na príkladoch opísal Jan Činčera.

Aký je jej zmysel, aké sú jej hodnoty a ciele? S akými mýtami sa v environmentálnej výchove stretávame? Odpovede prináša kapitola Aleša Máchala.

Čo ovplyvňuje vzťah človeka k prírode a životnému prostrediu? Prečo ľudia (ne)chránia životné prostredie? Túto náročnú problematiku spracoval Jan Krajhanzl.

Mikuláš Huba zmapoval vývoj hnutia ochrancov prírody, pamiatok a životného prostredia, ktorý je východiskom pre pochopenie súčasného diania. Súbežne sa vyvíjala environmentálna výchova - jej korene a analýzu aktuálneho stavu opísal Richard Medal.

So Zuzanou Gallayovou nahliadneme do našich škôl - dozvieme sa napr., ako sa environmentálna výchova realizuje v rôznom veku či ako pripraviť výučbový program.

Najväčší environmentálne-výchovno-vzdelávací program na svete Zelená škola/Eco-schools predstavila Miroslava Piláriková.

Evaluáciu programov environmentálnej výchovy, jej potrebu, úskalia aj využitie spracoval Jan Činčera.

S Vanessou de Oliveira Andreotti a Zuzanou Labašovou sa pozrieme na vzdelávanie a výchovu z pohľadu pôvodných národov aj prostredníctvom príbehov a pohľadu očami "tých druhých".

Vynárajúce sa dimenzie globálnej environmentálnej výchovy s príkladmi realizovaných projektov podáva kapitola autorov David Selby a Fumiyo Kagawa.

Svetom existenciálnej envirovýchovy a nových prístupov k transformácii vedomia a ochrane životného prostredia nás prevedie Juraj Hipš.

Odborné posudky spracovali prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. (Katolícka univerzita v Ružomberku, doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (Masarykova univerzita v Brne, Česká republika) a doc. Ing. Gita Jančová, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene). Ďakujeme!

 

 • Inovácia min. 5 predmetov o globálne vzdelávanie na celouniverzitnej úrovni

Fakulta ekológie a environmentalistiky

- predmet Anglický jazyk –  odborná komunikácia pre študentov FEE II.

Lesnícka fakulta

- predmet Ekologická filozofia

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

- predmet Etika a výchova k ľudským právam

- predmet Psychologicko-filozofické aspekty tvorivosti

- predmet Ekologická filozofia

Celouniverzitný študijný program Manažment a financovanie lesných podnikov

- predmet Filozofické aspekty človeka a prírody

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Štvrtok, 20. Júla 2017.
Meniny má Iľja, Eliáš, zajtra Daniel.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57291