Projekt Globálne vzdelávnanie pre univerzity 21. storočia

Header

Projekt Globálne vzdelávanie pre univerzity 21. storočia 

Grantová  výzva: SAMRS/2015

Sektorová priorita: Začleňovanie rozvojového vzdelávania do študijných programov na vysokých školách formou budovania interných kapacít v oblasti a zavádzania tém GV do vyučovacieho procesu.

Žiadateľ projektu: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Partner projektu: Technická univerzita vo Zvolene

 

Spolupracujúce subjekty: PDF

Viac informácii:

Ing. Zuzana Gallayová, PhD. (mail)

 

 

  • Aktivity

Kniha rozhovorov

 

Hlasy väčšinového sveta (10+1 rozhovorov z 5 kontinentov)

osobný odber u Ing. Zuzany Gallayovej, PhD.

Viac o knihe

http://www.zivica.sk/sk/rozhovory/hlasy-vacsinoveho-sveta

 

Krst knihy 26.10.2016 v Bratislave

https://www.facebook.com/events/1089257757778773/

 

  • Workshopy

s témami globálneho vzdelávania vo Vzdelávacom centre Zaježová v rámci predmetov Súčasná spoločnosť výzvy a vízie I. a II. (Sokratov inštitút)

Marie Stracenská

- žurnalistika, Slovenská republika

- termín: 22. - 25. 10. 2015  

Denne sa na ne pozeráme. Niekedy sa o nich rozprávame. Správy v slovenských novinách, rádiách, televíziách. Kto ich robí? A prečo sú také rozdielne? Čo najviac zaujíma redakcie? Prečo sa niektoré udalosti do správ vmestia a iné nie? Kto médiá sleduje a ako sa to dá zistiť? Čo etika, prístup k divákom, respondentom? Majú médiá vychovávať? Neustále ma prekvapuje, koľko málo ľudia o pozadí médií vedia, ako sa im niekedy nevedia brániť, ako si myslia, že sú všemocné, ako im mnohí naivne dôverujú a iní ich nemôžu ani vystáť – a pritom sa bez nich nezaobídeme.

Vanessa Andreotti

- globálne vzdelávanie

- Univesity of British Columbia, Kanada

- termín: 26. - 29.11. 2015

Globálne vzdelávanie dnes stojí pred viacerými výzvami. Ako máme spoločne existovať na ohraničenej planéte, vo svete plnom rozličných problémov, na sebe navzájom závislých spoločenstiev a zvyšujúceho sa bezprávia? Ako sa máme vyhnúť lákadlám etnocentrizmu (moja pravda je objektívnou pravdou), nihilizmu (objektívna pravda nejestvuje), paternalizmu (pomáham Ti, a preto mám pravdu) a ahistoricizmu (zabúdaniu na jednoduchú skutočnosť, že každý problém má svoje dejiny)? Ako sa naučiť žiť bez predpísaných, jednoduchých riešení? 

Fotografie z interaktívneho kurzu globálneho vzdelávania vo Vzdelávacom centre Zaježová pre študentov Sokratovho inštitútu a vyučujúce z Fakulty managementu Univerzity Komenského, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Ekonomickej fakulty a Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO:


Saamah Abdallah

New Economic Foundation Institute v Londýne (19. - 22. 12. 2015)

Sammah Abdallah 19. 12. 2015 vo Zvolene (čítaj Americký sen stojí štyri planéty) - verejná prednáška 

Študentom Sokratovho inštitútu Saamah ukázal, aké negatívne dôsledky nastávajú, ak meriame ekonomickú úspešnosť krajiny čisto podľa ziskov, ktoré je schopná vyprodukovať, a zanedbávame ostatné faktory, ako dopad na životné prostredie a šťastný život obyvateľov. Predstavil im dva iné indexy (HPI – Happy Planet Index a GNH – Gross National Happiness), ktoré tieto faktory zohľadňujú. Ako červená niť sa celou prácou Saamaha Abdallaha vinie otázka, akú funkciu vlastne ekonomika má. Má byť otrokyňou zisku a nadnárodných spoločností, alebo má slúžiť ľuďom a Zemi, na ktorej žijú? 

Dušan Ondrušek

- facilitácia, PDCS, Slovenská republika

- termín: 21. - 24. 1. 2016  

Prvou tematickou oblasťou workshopu bola medzikultúrna citlivosť a vyjednávanie v medzikultúrnom kontexte. Ako spolupracovať v globalizovanom svete multikultúrnych tímov? Práca s kultúrnou diverzitou - koncepcia šiestich štádií kultúrnej citlivosti Miltona Benetta. Hľadanie ciest, ako sa produktívne vyrovnávať so stretmi odlišných kultúr a pestovať synergiu. Vyjednávanie v situácii kultúrne sýteného konfliktu (na základe hodnotových odlišností a odlišných sociálnych noriem, konfrontácii odlišných jazykov, vier, zvyklostí. Na základe praktických príkladov sme si objasnili fázy vývoja konfliktov (koncepcia CH. Moore, S. Carpenter k eskalácii a de-eskalácia) a diagnostikovali zložky pre analýzu konfliktov (ako odhaľovať zdroje, primárnych, sekundárnych a terciálnych aktérov).

Tomáš Ryška

- etnografia, Univerzita Pardubice, Česká republika

- termín: 18. - 21. 2. 2016 

Ľudia zo Západu cítia morálnu povinnosť pomáhať svetu. Je ale ich pomoc užitočná? Neškodí viac, než pomáha? A nie je to v skutočnosti tak, že bohatý Západ berie od väčšiny sveta na obchodných clách, firemných kontraktoch a výhodných zmluvách rádovo viac, než dáva v rozvojovej pomoci? O tom, ako vyzerá svet z perspektívy prírodných národov, ako je dobré a naopak zlé pomáhať a čomu sa môžeme naučiť od roľníkov v severnom Thajsku prednášal Tomáš Ryška, ktorý s nimi strávil dlhé roky v bezprostrednej blízkosti.

Stephen Gallegos

- psychoterapia, učil na Mercer University v Georgii, USA

- 9. - 12. 4. 2016 

Verejná prednáška

Tomáš Ryška

18.02.2016, TUZVO


 

Sledujte pozvánky na: 

Sokratov inštitút

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene

 

  • Mikroprojekty študentov na témy globálneho vzdelávania

Viac info:

Sokratov ištitút

 

  • Spolupráca s univerzitami

- úvodný seminár pre učiteľov partnerských univerzít na TUZVO (v Informačnom bode globálneho vzdelávania v SLDK) – výmena doterajších skúseností (18.9.2015)

- účasť 8 vysokoškolských učiteľov a doktorandov z partnerských univerzít  na workshopoch

- analýza Informačných listov predmetov vyučovaných na partnerských univerzitách ich učiteľmi  a študentmi, aktualizácia o témy globálneho vzdelávania, podpora kontextu globálnych súvislostí, výmena skúseností v oblasti interaktívnych metód výučby

 

Sledujte info na:

Sokratov inštitút

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588