Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca na Fakulte ekológie a environmentalistiky (FEE) môže byť charakterizovaná z pohľadu mobilít jej zamestnancov a študentov, ako aj z pohľadu účasti tvorivých a vedecko-výskumných pracovníkov na rôznych podujatiach v zahraničí. V rámci akademických mobilít sa fakulta zapája predovšetkým do programu Európskej únie pre mobilitu a spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe, programu celoživotného vzdelávania ERASMUS. Ostatné roky sa uskutočňujú aj mobility v rámci programu CEEPUS a pridelenie grantov prostredníctvom Národného štipendijného programu.
Medzinárodná spolupráca pokračuje aj v rámci vedecko-výskumnej činnosti na úrovni katedier FEE vo forme účasti na spoločných projektoch, najmä s Českou republikou, ďalej spolupráce na publikáciách, ako aj obojstrannom transfere informácií a vedomostí.

Fakulta ekológie a environmentalistiky ako subjekt je aj členom rôznych medzinárodných organizácií:

GUPES

GUPES – Global Universities Partnership on Environment and Sustainability – pracuje pod "United Nations Environment Programme" (UNEP) a svoju históriu začal v júni 2012 pod iniciatívou "the Higher Education Sustainability Initiative" (HESI) (RIO+20). V súčasnosti má viac ako 500 partnerov z univerzít po celom svete. Cieľom GUPES-u je propagovanie a presadzovanie otázok životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja do postupov a učebných osnov vysokých škôl tým, že organizácia podporuje inovatívne prístupy k vzdelávaniu. Partnerstvo v organizácii získala Technická univerzita vo Zvolene v januári 2015.
Web: www.gupes.org
Aktivity GUPES tu.

Univerzitný/fakultný koordinátor pre GUPES: Ing. Martina Slámová, PhD. 
e-mail kontakt: martina.slamova@tuzvo.sk

UNISCAPE

Od januára 2011 sa fakulta stala členom siete medzinárodných univerzít implementujúcich Európsky dohovor o krajine – UNISCAPE, ktorej jednou z priorít je aj vytvorenie medzinárodných študijných programov, vytvorenie mobilít, ako aj spolupráca na spoločných internacionálnych projektoch. 
Web: www.uniscape.eu/ 

Univerzitný/fakultný koordinátor pre UNISCAPE: Ing. Martina Slámová, PhD.
e-mail kontakt: martina.slamova@tuzvo.sk

LE NOTRE

FEE bola od roku 2006 do septembra 2009 aktívnym členom programu LE NOTRE II, ktorý predstavuje tematicky orientovanú sieť v rámci krajinnej architektúry a je spolufinancovaný EU. Cieľová skupina zahŕňa univerzitných učiteľov a študentov na všetkých stupňoch štúdia, ako aj iných záujemcov ako plánovacie a návrhové kancelárie, výskumné inštitúcie, samosprávy, nezávislé organizácie, atď. Program predstavuje bohatú databázu informácií a kontaktov v predmetnej oblasti a pravidelne organizuje stretnutia a konferencie. FEE preukázala do apríla 2009 pasívny prístup k tomuto programu, avšak po zmene kontaktnej osoby došlo k rozširovaniu informácií, najmä medzi doktorandmi a zamestnancami Katedry plánovania a tvorby krajiny.
Web: http://www.le-notre.org/ 

OSTATNÉ ČLENSTVÁ
Ďalšie medzinárodné členstvá sú založené na individuálnych, resp. skupinových členstvách výskumníkov a učiteľov jednotlivých katedier FEE.

EXTERNÁ STRÁNKA REFERÁTU PRE ZAHRANIČNÉ STYKY A ROZVOJ
http://sites.google.com/site/feeagenda/       

 

SAIA, n.o.

SAIA, n.o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Viac informácií nájdeš po kliknutí na web stránku agentúry SAIA.

AIESEC

AIESEC je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete. Rozvíja študentov na základe podujatí, členstva, konferencií a predovšetkým prostredníctvom zahraničných stáži do rôznych krajín sveta. Baví ťa spoznávanie nových kultúr a jazykov? Chceš vycestovať na zahraničnú kultúrnu stáž a pozdvihnúť povedomie ľudí o rôznych sociálnych, kultúrnych alebo environmentálnych problémoch v krajine? Tak neváhaj a využi príležitosť vycestovať čím skôr! Viac informácií získaš na webovej stránke: http://aiesec.sk/Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 24. Marca 2017.
Meniny má Gabriel, zajtra Marian.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56534