Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca na Fakulte ekológie a environmentalistiky (FEE) môže byť charakterizovaná z pohľadu mobilít jej zamestnancov a študentov, ako aj z pohľadu účasti tvorivých a vedecko-výskumných pracovníkov na rôznych podujatiach v zahraničí. V rámci akademických mobilít sa fakulta zapája predovšetkým do programu Európskej únie pre mobilitu a spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe, programu celoživotného vzdelávania ERASMUS. Ostatné roky sa uskutočňujú aj mobility v rámci programu CEEPUS a pridelenie grantov prostredníctvom Národného štipendijného programu.
Medzinárodná spolupráca pokračuje aj v rámci vedecko-výskumnej činnosti na úrovni katedier FEE vo forme účasti na spoločných projektoch, najmä s Českou republikou, ďalej spolupráce na publikáciách, ako aj obojstrannom transfere informácií a vedomostí.

Fakulta ekológie a environmentalistiky ako subjekt je aj členom rôznych medzinárodných organizácií:

GUPES

GUPES – Global Universities Partnership on Environment and Sustainability – pracuje pod "United Nations Environment Programme" (UNEP) a svoju históriu začal v júni 2012 pod iniciatívou "the Higher Education Sustainability Initiative" (HESI) (RIO+20). V súčasnosti má viac ako 500 partnerov z univerzít po celom svete. Cieľom GUPES-u je propagovanie a presadzovanie otázok životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja do postupov a učebných osnov vysokých škôl tým, že organizácia podporuje inovatívne prístupy k vzdelávaniu. Partnerstvo v organizácii získala Technická univerzita vo Zvolene v januári 2015.
Web: www.gupes.org
Aktivity GUPES tu.

Univerzitný/fakultný koordinátor pre GUPES: Ing. Martina Slámová, PhD. 
e-mail kontakt: martina.slamova@tuzvo.sk

UNISCAPE

Od januára 2011 sa fakulta stala členom siete medzinárodných univerzít implementujúcich Európsky dohovor o krajine – UNISCAPE, ktorej jednou z priorít je aj vytvorenie medzinárodných študijných programov, vytvorenie mobilít, ako aj spolupráca na spoločných internacionálnych projektoch. 
Web: www.uniscape.eu/ 

Univerzitný/fakultný koordinátor pre UNISCAPE: Ing. Martina Slámová, PhD.
e-mail kontakt: martina.slamova@tuzvo.sk

LE NOTRE

FEE bola od roku 2006 do septembra 2009 aktívnym členom programu LE NOTRE II, ktorý predstavuje tematicky orientovanú sieť v rámci krajinnej architektúry a je spolufinancovaný EU. Cieľová skupina zahŕňa univerzitných učiteľov a študentov na všetkých stupňoch štúdia, ako aj iných záujemcov ako plánovacie a návrhové kancelárie, výskumné inštitúcie, samosprávy, nezávislé organizácie, atď. Program predstavuje bohatú databázu informácií a kontaktov v predmetnej oblasti a pravidelne organizuje stretnutia a konferencie. FEE preukázala do apríla 2009 pasívny prístup k tomuto programu, avšak po zmene kontaktnej osoby došlo k rozširovaniu informácií, najmä medzi doktorandmi a zamestnancami Katedry plánovania a tvorby krajiny.
Web: http://www.le-notre.org/ 

OSTATNÉ ČLENSTVÁ
Ďalšie medzinárodné členstvá sú založené na individuálnych, resp. skupinových členstvách výskumníkov a učiteľov jednotlivých katedier FEE.

EXTERNÁ STRÁNKA REFERÁTU PRE ZAHRANIČNÉ STYKY A ROZVOJ
http://sites.google.com/site/feeagenda/       

 

SAIA, n.o.

SAIA, n.o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Viac informácií nájdeš po kliknutí na web stránku agentúry SAIA.

AIESEC

AIESEC je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete. Rozvíja študentov na základe podujatí, členstva, konferencií a predovšetkým prostredníctvom zahraničných stáži do rôznych krajín sveta. Baví ťa spoznávanie nových kultúr a jazykov? Chceš vycestovať na zahraničnú kultúrnu stáž a pozdvihnúť povedomie ľudí o rôznych sociálnych, kultúrnych alebo environmentálnych problémoch v krajine? Tak neváhaj a využi príležitosť vycestovať čím skôr! Viac informácií získaš na webovej stránke: http://aiesec.sk/Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410