Študenti Fakulty ekológie a environmentalistiky, ako aj akademickí pracovníci a výskumníci sa môžu zúčastňovať mobilít v rámci schém uvedených nižšie. Zároveň aktuálne výzvy a ponuky mobilít sa pravidelne zverejňujú na externej stránke Referátu pre zahraničné styky a rozvoj.


ERASMUS


Pre záujem o štúdium prostredníctvom mobility ERASMUS je nutné, aby ste si najprv vyhľadali univerzitu, na ktorej chcete študovať, najlepšie, ak daná univerzita má podpísanú bilaterálnu zmluvu s našou univerzitou. Zoznam týchto univerzít je k dispozícii u prodekanky pre zahraničné styky a rozvoj FEE, Ing. Magdalény Pichlerovej, PhD., resp. u univerzitnej koordinátorky ERASMUS, Ing. Mariany Krivošíkovej.

ERASMUS mobilita: môže prebehnúť ako mobilita za účelom štúdia, resp. ako stáž alebo ako intenzívny jazykový kurz ERASMUS (EILC).

 

  PRIHLÁŠKY

 

INFORMÁCIE PRE UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV FEE:

Učiteľ/zamestnanec po absolvovaní mobility musí doniesť potvrdenie o absolvovaní mobility z prijímacej inštitúcie. Dokument si vyplňte, vytlačte a nechajte si potvrdiť prijímacou inštitúciou, pokým vám prijímacia inštitúcia neposkytne svoje vlastné potvrdenie.

Dokument/potvrdenie na stiahnutie tu.

 

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV FEE:

Cieľová skupina: študenti VŠ

typ mobility: štúdium a stáže

trvanie mobility: štúdium 3 – 12 mesiacov; stáž 2 – 12 mesiacov

alebo

Cieľová skupina: absolventi

typ mobility: stáže (do 1 roka po ukončení štúdia, ak podáte prihlášku ešte počas štúdia na VŠ)

Mobility sa môže zúčastniť študent opakovane v každom stupni štúdia.

Študenti pred odovzdaním prihlášok na Referát pre vonkajšie vzťahy Technickej univerzity vo Zvolene, musia mať prihlášku podpísanú príslušným fakultným koordinátorom pre mobility Erasmus, na FEE to je prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj.

Zároveň je študentom FEE odporúčané, aby každú prihlášku vopred odkonzultovali na Referáte pre vedu, výskum a vonkajšie vzťahy FEE.

Študenti FEE majú k dispozícii aj dokument, v ktorom sú gestori jednotlivých predmetov informovaní ešte pred odchodom študenta na mobilitu o vybraných predmetoch, ktoré študent bude študovať v zahraničí a gestor svojím podpisom potvrdzuje, že po návrate študenta mu predmet bude uznaný na domácej inštitúcii - dokument na stiahnutie v prílohách.
 

Užitočné stránky:

ERASMUS 

Slovenská akademická informačná egentúra(SAIA)

Lifelong learning programe (LLP)  

Central european Exchange program for university studies (CEEPUS)  

Národný štipendijný program (NŠP)  

Visegrad Fund

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410