IP ERASMUS „Innovation in Nature Based Tourism Services“

Študenti Fakulty ekológie a environmentalistiky sa od roku 2010 zúčastňujú Intenzívneho Programu ERASMUS na univerzite Stefan cel Mare v Suceave v Rumunsku. Intenzívny program s názvom „Innovation in Nature Based Tourism Services“ je dvojtýždňový kurz  pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho ako aj doktorandského štúdia študujúcich v oblasti podnikania, turizmu, environmentálnych vied a príbuzných disciplín. Prvý ročník intenzívneho programu sa konal na rovnakom mieste v máji roku 2010, na ktorom sa zúčastnili študentky FEE Bc. Dominka Stránska a Bc. Petra Vachová. V roku 2011 našu fakultu a Slovensko veľmi úspešne reprezentovali Ing. Renáta Cihlárová, Alena Martinková, Michal Miklós, Veronika Mizeríková a Barbora Pečíková. IP je účastná aj Ing. Magdalénou Pichlerová, PhD. ako tútorom jednej z pracovných skupín zameraných na rozvoj turizmu v rurálnom území.

Partnermi projektu intenzívneho programu sú univerzity z Fínska, Talianska, Rakúska, Bulharska a Rumunska (ako nositeľ projektu) a za Slovensko Technická univerzita vo Zvolene z participáciou Lesníckej fakulty (Ing. Daniel Halaj, PhD.) a Fakulty ekológie a environmentalistiky.

Počas intenzívneho programu študenti spolupracujú v medzinárodne zmiešaných tematických pracovných skupinách s cieľom návrhu inovatívnych metód a vypracovania prípadových štúdií. Pracovným jazykom programu je angličtina a študenti po ukončení kurzu sú hodnotení aj  kreditným systémom. Projektovým manažérom je doc. Carmen Nastase, spolu s Alinou Hodoroabou z Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administratie Publica (Faculty of Economics and Public Administration) Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Suceava, Romania).

Okrem účasti na odborných prednáškach, ktoré sú zabezpečené špecialistami z participujúcich krajín, študenti majú výnimočnú možnosť získať skúsenosti s prácou v medzinárodnom prostredí, v rámci pracovných skupín dochádza k  intenzívnej výmene informácií, vedomostí ako aj vzájomnému obohateniu nielen na odbornej úrovni, ale aj z hľadiska spoznania kultúrneho pozadia jednotlivých participantov. Jedným z výnimočných bonusov účasti na takýchto kurzoch je možnosť spoznať navštívenú krajinu, oboznámiť sa s jej prírodným ako aj kultúrnym bohatstvom a samozrejme získať nové kontakty a priateľov.

 

Jednou vetou od účastníkov:

Renáta: „Spolupráca  na projekte v tíme so študentmi z rôznych krajín bola veľmi prínosná, nakoľko jednotlivé nápady boli často krát inováciami pre členov inej národnosti. To, čo je pre niekoho samozrejmé, pre niekoho môže byť novinka. Novinkou pre mňa bola aj krajina Rumunska, ktorú sme s chuťou objavovali a rada by som sa tam raz opäť vrátila“.

 

Alena: „Spočiatku to boli obavy: Budem zvládať jazyk?, Budem vedieť správne plniť zadané úlohy? Tieto obavy sa po prvých dňoch rozplynuli v milom a ústretovom prístupe organizátorov a vôbec, každého. Zistila som, že nie len ja si kladiem podobné otázky. IP InnoNatour obohatilo moju anglickú slovnú zásobu, prinieslo nových kamarátov a množstvo zážitkov“.  

 

Veronika: „Nikdy by ma nenapadlo, že na intenzívnom kurze zažijem okrem školy aj toľko srandy. A že sa mi za dva týždne podarí spoznať čo-to z krajiny a kultúry“.

 

Slovenskí účastníci IP ERASMUS v roku 2011 (zľava: Barbora, Alena, Veronika, Michal a Renáta)

 

Jedna z prednášok na Univerzite Stefan cel Mare

 

Prezentácia slovenského folklóru počas medzinárodného večera

 

Web IP ERASMUS INNO NATOUR: http://www.innonatour.usv.ro/

 

 

Socrates Erasmus

V týždni 23. – 27. 10. 2006 sa už po druhý krát uskutočnil bilaterálny projekt Rozvoj Banskej Štiavnice v rámci modulu Plánovanie v Európe vypracovaného študentmi Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a študentmi z Fachhochshule Weihenstephan, Freising, Nemecko (partnerská univerzita programu Socrates Erasmus).

Medzinárodné tímy pracovali na 3 témach:

 

1. Nový priestorový koncept obnovy sídliska Drieňová (A new open space concept for the rehabilitation of the Drieňová panel housing settlement)

2. Organizácia a vybavenosť trvalo udržateľného turizmu v Banskej Štiavnici (Organisation and infrastructure of sustainable tourism in Banská Štiavnica)

3. Banskoštiavnická kalvária – ochrana, obnova a využitie historického miesta (Calvary Mountain – preservation, rehabilitation and contemporary use of a historic site and landmark)

 

Výsledkami bolo konkrétne návrhy revitalizácie mesta Banská Štiavnica a jeho častí. Prezentácie výsledkov projektu sa uskutočnili na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici v piatok 27. 10. 2006, kde sa stretli s veľkým záujmom zo strany zástupcov odborných organizácií i verejnosti.

 

Prezentácia na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici

 

Nový priestorový koncept obnovy sídliska Drieňová (tím 1)

 

Nový priestorový koncept obnovy sídliska Drieňová (tím 2)

 

Banskoštiavnická kalvária – ochrana, obnova a využitie historického miesta


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410