Medzinárodné projekty

Header

7. rámcový program

Názov úlohy: Ecological application of nanosorbents on the base of natural and synthetic ionites and carbons (akronym ECONANOSORB)
Zodpovedný riešiteľ úlohy za SR: doc. Ing. Ján Sedliačik, PhD.
Projekt je zameraný na nasledovné oblasti výskumu: príprava, charakterizácia prírodných a syntetických nano materiálov pre adsorpciu priemyselných toxikantov; príprava, charakterizácia a aplikácia kombinovaných adsorbenov na báze uhlíkových nanomateriálov; aplikácia nano sorbentov na čistenie odpadových vôd, čistenie vzduchu a využitie v nano kompozitných materiáloch, vývoj senzorov priemyselných toxických látok a zariadení na báze nano materiálov, riziká a vplyvy aplikácie nano materiálov v drevárskom priemysle.

COST

Názov úlohy: New possibilities for print media and packaging - combining print with digital (Nové možnosti pre tlačené a obalové médiá v kombinácii s IT)
Zodpovedný riešiteľ úlohy: doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.; Ing. Ján Parobek, PhD.
Cieľom projektu je podporiť diskusiu o možných výhodách plynúcich z nových kombinácií využitia papiera a digitálnych médií. Projekt slúži na posilnenie inovácií využívajúcich výhody oboch druhov médií - tlačených aj elektronických. Pre získanie konkurenčnej výhody v spracovaní dreva v CPP sa projekt zameria na nové inovácie kombináciou znalostí konečných užívateľov výrobkov z dreva s najnovšími technológiami. Výsledky projektu podporia diskusiu o meniacich sa významoch súčasného mediálneho prostredia. Príspevok riešiteľov TUZVO spočíva v definovaní konkurenčných vzťahov na trhu so surovým drevom používaným na výrobu papiera a iných využití v priemysle, resp. energetike. Počas riešenia projektu sa uskutočnilo pracovné stretnutie v VTT Espoo Helsinki vo Fínsku, na ktorom sa dohodla a schválila metodika postupu riešenia jednotlivých partnerov v rámci EÚ a determinovali sa jednotlivé pracovné skupiny.

Názov úlohy: Bringing new functions to wood through surface modification
(Nové funkcie dreva získané prostredníctvom povrchovej modifikácie)
Zodpovedný riešiteľ a koordinátor úlohy v SR: prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc.
Prehĺbenie poznatkov o vplyve povrchových úprav dreva s rôznymi typmi pigmentov na jeho stabilitu v exteriérových expozíciách a pri modelovom starnutí v Xenoteste. Získanie nových poznatkov o odolnosti exotickej drevín voči prirodzenému starnutiu a urýchlenému starnutiu v Xenoteste.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 22. Februára 2017.
Meniny má Etela, zajtra Romana, Roman.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56267