Medzinárodné projekty

Header

7. rámcový program
Názov úlohy: Ecological application of nanosorbents on the base of natural and synthetic ionites and carbons (akronym ECONANOSORB)
Zodpovedný riešiteľ úlohy za SR: doc. Ing. Ján Sedliačik, PhD.
Projekt je zameraný na nasledovné oblasti výskumu: príprava, charakterizácia prírodných a syntetických nano materiálov pre adsorpciu priemyselných toxikantov; príprava, charakterizácia a aplikácia kombinovaných adsorbenov na báze uhlíkových nanomateriálov; aplikácia nano sorbentov na čistenie odpadových vôd, čistenie vzduchu a využitie v nano kompozitných materiáloch, vývoj senzorov priemyselných toxických látok a zariadení na báze nano materiálov, riziká a vplyvy aplikácie nano materiálov v drevárskom priemysle.


COST
Názov úlohy: New possibilities for print media and packaging - combining print with digital (Nové možnosti pre tlačené a obalové médiá v kombinácii s IT)
Zodpovedný riešiteľ úlohy: doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.; Ing. Ján Parobek, PhD.
Cieľom projektu je podporiť diskusiu o možných výhodách plynúcich z nových kombinácií využitia papiera a digitálnych médií. Projekt slúži na posilnenie inovácií využívajúcich výhody oboch druhov médií - tlačených aj elektronických. Pre získanie konkurenčnej výhody v spracovaní dreva v CPP sa projekt zameria na nové inovácie kombináciou znalostí konečných užívateľov výrobkov z dreva s najnovšími technológiami. Výsledky projektu podporia diskusiu o meniacich sa významoch súčasného mediálneho prostredia. Príspevok riešiteľov TUZVO spočíva v definovaní konkurenčných vzťahov na trhu so surovým drevom používaným na výrobu papiera a iných využití v priemysle, resp. energetike. Počas riešenia projektu sa uskutočnilo pracovné stretnutie v VTT Espoo Helsinki vo Fínsku, na ktorom sa dohodla a schválila metodika postupu riešenia jednotlivých partnerov v rámci EÚ a determinovali sa jednotlivé pracovné skupiny.


Názov úlohy: Active and intelligent fibre-based packing – Innovation and market introduction (Aktívne a inteligentné baliace systémy – Inovácie a marketingové uvedenie na trhu)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Parobek, PhD.
Projekt je zameraný na analýzu príležitostí a ohrození pri implementácii obalov na báze dreva na trhoch. Inovatívny prístup spočíva v priamom zameraní sa na integráciu aktívnych a inteligentných riešení v celulózo-papierenskom priemysle s cieľom vytvoriť funkčné obaly na báze drevných vlákien pre budúce generácie. Dosiahnuté ciele poskytnú otvorenú platformu pre multidisciplinárne využitie papiera a lepenky v hodnotovom reťazci spracovania a využívania dreva, pričom projekt sa zameriava na zapojenie a spoluprácu partnerov z oblasti priemyslu v rámci celej Európy.


Názov úlohy: European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies
Zodpovedný riešiteľ úlohy: prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.

Tento projekt COST spája európske inštitúcie s cieľom rozšírenia odborných znalostí v oblasti lepidiel na báze biopolymérov (biológia, fyzika, chémia a inžinierstvo). Úloha je riešená v rámci projektu APVV Zníženie emisie formaldehydu z dosiek  na báze dreva environmentálnou progresívnou modifikáciou polykondenzačných lepidiel biopolymérmi z kožiarskych odpadov, prírodnými nanoplnivami, aditívami a aktivátormi. Zaoberá sa vývojom nových modifikátorov polykondenzačných lepidiel a vývojom nového typu tavného bezformaldehydového lepidla na báze kolagénu.

 

International visegrad fund

Názov úlohy: International cooperation of the V4 countries in receiving of new adepts into Fire units
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Peter Polakovič, PhD.
Kinantropologický rozbor štandardných činností hasičov záchranárov pri záchrane.
Špecializované testovanie pohybových predpokladov a fóbie z výšky hasičov záchranárov výskumného súboru vybraných subjektov krajín Višehrádskej štvorky (V4) pre výkon povolania. Testovanie bude vykonané v :
- Hasičskej brigáde Budapešť Dologház 1
- Strednej škole požiarnej ochrany v Ţiline
- Školním a výcvikovém středisku GŘ HZS v Brne
- Szkole Glownej Sluţby Poţarniczej vo Varšave
Testovanie bude vykonané 2x / v 3 dňoch v každom subjekte s odstupom 2 týždňov (prvý test, opakovaný test).


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430