Medzinárodné projekty

Header

7. rámcový program

Názov úlohy: Ecological application of nanosorbents on the base of natural and synthetic ionites and carbons (akronym ECONANOSORB)
Zodpovedný riešiteľ úlohy za SR: doc. Ing. Ján Sedliačik, PhD.
Projekt je zameraný na nasledovné oblasti výskumu: príprava, charakterizácia prírodných a syntetických nano materiálov pre adsorpciu priemyselných toxikantov; príprava, charakterizácia a aplikácia kombinovaných adsorbenov na báze uhlíkových nanomateriálov; aplikácia nano sorbentov na čistenie odpadových vôd, čistenie vzduchu a využitie v nano kompozitných materiáloch, vývoj senzorov priemyselných toxických látok a zariadení na báze nano materiálov, riziká a vplyvy aplikácie nano materiálov v drevárskom priemysle.

COST

Názov úlohy: New possibilities for print media and packaging - combining print with digital (Nové možnosti pre tlačené a obalové médiá v kombinácii s IT)
Zodpovedný riešiteľ úlohy: doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.; Ing. Ján Parobek, PhD.
Cieľom projektu je podporiť diskusiu o možných výhodách plynúcich z nových kombinácií využitia papiera a digitálnych médií. Projekt slúži na posilnenie inovácií využívajúcich výhody oboch druhov médií - tlačených aj elektronických. Pre získanie konkurenčnej výhody v spracovaní dreva v CPP sa projekt zameria na nové inovácie kombináciou znalostí konečných užívateľov výrobkov z dreva s najnovšími technológiami. Výsledky projektu podporia diskusiu o meniacich sa významoch súčasného mediálneho prostredia. Príspevok riešiteľov TUZVO spočíva v definovaní konkurenčných vzťahov na trhu so surovým drevom používaným na výrobu papiera a iných využití v priemysle, resp. energetike. Počas riešenia projektu sa uskutočnilo pracovné stretnutie v VTT Espoo Helsinki vo Fínsku, na ktorom sa dohodla a schválila metodika postupu riešenia jednotlivých partnerov v rámci EÚ a determinovali sa jednotlivé pracovné skupiny.

Názov úlohy: Bringing new functions to wood through surface modification
(Nové funkcie dreva získané prostredníctvom povrchovej modifikácie)
Zodpovedný riešiteľ a koordinátor úlohy v SR: prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc.
Prehĺbenie poznatkov o vplyve povrchových úprav dreva s rôznymi typmi pigmentov na jeho stabilitu v exteriérových expozíciách a pri modelovom starnutí v Xenoteste. Získanie nových poznatkov o odolnosti exotickej drevín voči prirodzenému starnutiu a urýchlenému starnutiu v Xenoteste.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Apríla 2017.
Meniny má Jarmila, zajtra Lea.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56777