Profil

Header

Drevárska fakulta patrí medzi vrcholné vzdelávacie a vedeckovýskumné inštitúcie vo vysokoškolskom systéme Slovenskej republiky. Hlavným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, rozvíjať vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť. Vzdelávací proces vychádza z najnovších svetových poznatkov vedy, techniky, technológií, ekonomiky, z vlastného základného a aplikovaného výskumu, spolupráce s inými vysokými školami, vedeckovýskumnými ústavmi, priemyslom spracovania a využívania dreva, výrobkov z dreva a ochrany osôb a majetku. Vychováva vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov – bakalárov, inžinierov, magistrov a doktorov pre celú komplexne ponímanú oblasť dreva a drevárskych výrobkov, nielen drevárskych technológov, ale aj dizajnérov, manažérov, ekonómov a interiérových poradcov pre potreby Slovenska, ale i zahraničia. Na fakulte možno študovať v dennom štúdiu a externom štúdiu (popri zamestnaní). V rámci vedeckej výchovy Drevárska fakulta vychováva vedeckých pracovníkov pre svoju potrebu a pre iné organizácie. Vedeckovýskumná činnosť fakulty je orientovaná na komplexné využívanie drevnej suroviny, technológiu, techniku a ekonómiu. Je zameraná predovšetkým na zhodnotenie dreva jeho transformáciou na výrobky novej generácie, ktoré tvoria komplexný interiér – životné mikroprostredie človeka. Pedagogickú, vedeckovýskumnú a ostatnú činnosť v súčasnosti zabezpečuje cca 150 pracovníkov. Cieľom Drevárskej fakulty TU vo Zvolene je maximálne priblížiť výchovu nových odborníkov neustále sa meniacim potrebám praxe. Program je postavený na univerzálnosti a individualizácii štúdia.

Drevárska fakulta TU vo Zvolene - základná informačná brožúra


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333