Medzinárodná spolupráca

Header

 

Medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy

Cieľom medzinárodnej spolupráce a zahraničných stykov Drevárskej fakulty TU vo Zvolene v zmysle Dlhodobého zámeru fakulty je pokračovať v  trende rozširovania kontaktov a spolupráce fakulty so zahraničnými partnermi a pracoviskami, v pôsobení v medzinárodných vedeckých, umeleckých, vysokoškolských organizáciách, účasti pracovníkov fakulty na medzinárodných projektoch vedy, výučby, výskumu a vývoja a zapájaní sa jednotlivých pracovísk fakulty do týchto projektov.

 
Prioritné úlohy Drevárskej fakulty v tejto oblasti:

 • Zabezpečenie účasti na riešení výskumných a vývojových a projektov a výučbových procesoch so zahraničnými partnermi
 • Rozvoj medzinárodnej spolupráce a zapojenie DF do riešenia medzinárodných programov
 • Realizovať mobility pre študentov a pedagógov v rámci podporných projektov
 • Zabezpečiť semestrálné mobility pre prijatie zahraničných študentov v rámci ECTS výmeny

 

Drevárska fakulta a jej katedry spolupracujú na základe bilaterálnych zmlúv s mnohými zahraničnými univerzitami, vedeckými inštitúciami a spoločnosťami. Dlhodobo má fakulta rozvinutú spoluprácu s nasledovnými organizáciami:

 • Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Chorvátsko,
 • Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brne, ČR,
 • Lesotechničeskaja akademia Voronež, Rusko,  
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – TU Ostrava, ČR,
 • L'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) Cluny, Francúzsko, 
 • Vyššia odborná škola vo Volyni, ČR,
 • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznaň, Poľsko 

Drevárska fakulta spolupracuje s veľkým množstvom ďalších zahraničných a domácich organizácii.

 

6. septembra 2005 bolo na Vyššej odbornej škole vo Volyni otvorené detašované pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene. Otvoreniu detašovaného pracoviska TU predchádzala viac ako desaťročná spolupráca pedagógov Drevárskej fakulty v pedagogickej oblasti a pri organizovaní odborných seminárov „Drevené stavby“ na Vyššej odbornej škole a Strednej priemyselnej škole vo Volyni.
Ojedinelý spoločný projekt Vyššej odbornej školy vo Volyni a Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene vznikol z podobnosti študijných programov „Konštrukcia drevených stavieb a nábytku“ vyučovanom na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene so študijným programom „Tvorba nábytku a drevených konštrukcií“ vyučovanom na Vyššej odbornej škole vo Volyni. Vytvorením detašovaného pracoviska majú študenti z Čiech možnosť študovať na Vyššej odbornej škole a súčasne akreditovaný štvorročný bakalársky študijný program „Konštrukcia drevených stavieb a nábytku“ na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene. Za štyri roky externého štúdia tak získajú vysokoškolský titul I. stupňa – bakalár v študijnom odbore drevárstvo.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333