O nás

 

Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik (VšLP) bol založený 1.januára 1958 ako samostatný organizačný hospodársky subjekt. Jeho zriadenie si vyžiadalo presídlenie Vysokej školy lesníckej a drevárskej z Košíc do Zvolena, najmä potreba lesníckej fakulty mať na dosah prírodné laboratórium na vykonávanie praktických cvičení študentov a lesnícky výskum. Počas svojej existencie prešiel VšLP viacerými organizačnými a územnými zmenami, v súčasnosti tvorí organizačnú súčasť Technickej univerzity. VšLP obhospodaruje lesy v troch orografických celkoch – Kremnické pohorie, Štiavnické vrchy a Javorie, rozdelených tokmi riek Hron a Slatina v bezprostrednom okolí mesta Zvolen. Výmera obhospodarovaných lesných pozemkov je 9 724 ha, z toho 9 106 ha vo vlastníctve štátu.

Základným cieľom lesníckych činností v podmienkach VšLP je aktívne uskutočňovanie zásad prírode blízkeho pestovania lesa. Odborní pracovníci podniku sa v spolupráci s pedagogickými a vedecko-výskumnými pracovníkmi profilových katedier LF TU priamo podieľajú na procese obnovy programov starostlivosti o lesy s cieľom preferencie podrastového a výberkového hospodárskeho spôsobu pri maximálnom využití prirodzeného potenciálu autochtónnych porastov.

Hlavným poslaním VšLP je zabezpečovanie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti TU. Vzhľadom na charakter prírodných podmienok a prevádzkových činností toto najviac využíva lesnícka fakulta. Narastajúci trend je aj u ostatných fakúlt univerzity. Niektoré projekty sa začínajú uplatňovať aj v spolupráci s inými univerzitami a snahou organizácie je takého aktivity ďalej rozvíjať.


Vzhľadom na poslanie a hlavné úlohy je až 80 % výmery lesov v užívaní VšLP v kategórii lesov osobitného určenia.

V rámci ochrany prírody hodno spomenúť dve národné prírodné rezervácie (Boky a Mláčik) o celkovej výmere 342 ha, jeden chránený prírodný výtvor a 14 chránených stromov, nachádzajúcich sa na území VšLP

 Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588