Účelová činnosť

VšLP dostal pri svojom založení v roku 1958 kľúčovú úlohu- vytvorenie modelových podmienok na zabezpečenie praktickej výučby pre študentov Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, ale aj umožnenie lesníckeho výskumu pre pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov školy.

Začiatky pôsobenia boli spojené s využívaním prírodných podmienok a hospodárskych pomerov na výučbu s možnosťou vykonávania prevádzkových a preddiplomových praxí. Postupne sa realizovalo budovanie špecializovaných objektov, od sledovania vývoja lesa a hospodárskej úpravy lesov, cez meranie klimatických charakteristík, lesnú techniku až po ekonomické zhodnotenie lesnej výroby. V prvých rokoch činnosti sa praktická výučba vykonávala v rámci plnenia výrobných úloh, takže nevyžadovala osobitné plánovanie ani finančné zabezpečenie. Od roku 1964 si stúpajúce nároky na praktickú výučbu a vedeckovýskumnú činnosť vynútili jej vecné aj finančné plánovanie v samostatnom výkone „účelová činnosť“.

Kým po 10 rokoch trvania organizácie bolo evidovaných 15 účelových objektov, po 20 rokoch ich bolo 60 tak v súčasnosti sa ich počet blíži k 300 (demonštračné objekty, trvalé a poloprevádzkové výskumné plochy). Vo využívaní viacerých objektov je nadviazaná spolupráca so slovenskými aj zahraničnými univerzitami.

Praktická výučby študentov

Zabezpečenie praktickej výučby študentov Technickej univerzity vo Zvolene je prvoradou úlohou činnosti organizácie, ktorou sa napĺňa jej účelové poslanie. Štandardne sa na VšLP každoročne organizuje praktická výučba z cca 100 predmetov s objemom cez 69000 študentohodín- najviac 51000 pre lesnícku fakultu, 15000 pre fakultu ekológie a enviromentalistiky, 2000 pre fakultu enviromentálnej a výrobnej techniky a 1000 študentohodín pre drevársku fakultu. Na výrobných a prevádzkových praxiach sa pravidelne zúčastňuje cez 200 študentov s celkovým objemom 15500 študentohodín, z toho najviac I. ročník LF na manuálnej praxi (150 študentov).

Na praktickú výučbu z pestovania lesa slúži sústava trvalých výskumných plôch a demonštračných objektov, ale aj v prevádzke uplatňovaná koncepcia prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

 

Ťažbovo-dopravné technológie umožňujú študentom vyskúšať si spiľovanie stromov a manipuláciu dreva pod dohľadom skúsených inštruktorov.

 

Budúci lesníci majú možnosť vidieť, aká práca ich čaká, ak sa im podarí získať uplatnenie v študovanom odbore.

 

Získavanie odborných vedeomostí z poľovníckej problematiky priamo v teréne.

 

Na viacero cvičení sa pozývajú aj špičkový odborníci z externého prostredia- praktická výučby užitej mykológie.

 

 

Pokiaľ je to možné, tak sa vykonanie špecializovaných činností vyplývajúcich zo zákona zosúladí s termínom cvičenia študentov- pravidelné odborné prehliadky zdvíhacích zariadení.

 

Študenti LF po absolvovaní I. ročníka vykonávajú manuálnu prax, pri ktorej majú možnosť zistiť náročnosť práce lesných robotníkov.

 

Exkurzie na VšLP sú neodmysliteľnou súčaťou aktivít Technickej univerzity vo Zvolene pre domácich aj zahraničných účastníkov.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588