História VšLP

 

Po zriadení Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene v roku 1952, škola v tom istom roku dohodla užívanie polesia Kyslinky s výmerou 2980 ha, ktoré sa nachádzalo asi 25 km od Zvolena.

Nakoľko z viacerých dôvodov (malá rozloha, doprava, vzdialenosť a i.) pre potreby školy toto riešenie nevyhovovalo, bolo potrebné zriadiť samostatný školský lesný závod v okolí Zvolena, ktorý bol sídlom školy.

Tieto snahy sa zavŕšili 1.1.1958 vznikom účelového zariadenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej pod názvom Fakultné lesné hospodárstvo. Podnikové riaditeľstvo štátnych lesov v Banskej Bystrici vyčlenilo pre tento účel lesy o celkovej výmere 5375 ha. Riaditeľom novovzniknutého účelového zariadenia FLH sa stal Ing.Vladimír Bella.

Po organizačných zmenách v rámci Ministerstva školstva sa zmenil názov FLH od roku 1961 na Školský lesný závod. V tom čase bolo organizačné členenie nasledovné: ústredie a 4 polesia - Sliač, Sielnica, Kováčová a Budča. Sídlom ústredia bola v tom čase budova bývalej študentskej ubytovne VŠLD.

Sídlo ústredia ŠLP do roku 1975

 

Nakoľko sa ukázalo, že pôvodná výmera už nezodpovedá potrebám výučby ani požiadavkám ekonomiky prevádzky, tak v roku 1965 sa po dohode so ŠL-PR v Banskej Bystrici pričlenili k pôvodnej výmere ďalšie lesy, čím sa celková výmera zvýšila na 7738 ha, neskôr na 7989 ha delimitáciou spustnutých a neproduktívnych plôch v prospech lesného fondu. Prevzatím ďaľších lesných častí pribudlo nové polesie Železná Breznica.

Časom nadobudol ŠLZ charakter samostatného podniku a od roku 1969 sa zmenil aj jeho názov na Školský lesný podnik VŠLD. Ing.Bellu v období rokov 1965 – 1970, vystriedal vo funkcii riaditeľa Ing.Branislav Baka. V roku 1970 sa vrátil do funkcie riaditeľa Ing.Bella.

V roku 1975 sa sídlo ústredia ŠLP presťahovalo na Štúrovu ulicu, do drevostavby vo dvore bývalého rektorátu VŠLD.

 

Sídlo ústredia ŠLP v rokoch 1975 - 1989

 

Rastúca úroveň technickej vybavenosti ŠLP si vyžiadala zmeny v organizačnom usporiadaní. Z pôvodných 5 polesí sa vytvorili 3 polesia - Sielnica, Kováčová a Budča a 2 špecializované strediská: Stredisko služieb pre ťažbovú činnosť a Stredisko služieb pre stavebnú činnosť.

Po odchode Ing.Bellu do dôchodku, bol v roku 1989 menovaný do funkcie riaditeľa Ing.Ján Malko CSc. V tom čase sa ústredie ŠLP presťahovalo do zrekonštruovanej budovy na Študentskej ulici vo Zvolene.

 

Terajšie sídlo ústredia VšLP

 

K terminu 1.1.1998 ŠLP prevzalo od ŠL – PR Banská Bystrica ďaľšie lesné časti, čím pribudli 2 nové polesia - Sekier a Môťová. V zmysle zákona č.131/2002 o vysokých školách sa Školský lesný podnik stáva súčasťou Technickej univerzity od 1.4.2002 s názvom Technická univerzita Zvolen Vysokoškolský lesnícky podnik.

1.1.2004 došlo k reorganizácii, ktorá mala za následok zlúčenie polesí a vytvorenie lesných správ - Budča, Sekier a Strediska služieb Lieskovec. V súčastnosti je výmera obhospodarovaných lesných pozemkov je 9 937ha, z toho 9 060 ha je vo vlastníctve štátu.

 

Po odchode Ing.Malku CSc. do dôchodku 31.1.2004 sa stal riaditeľom VšLP Ing.Tibor Lebocký.

Od 21.5.2004 bol poverený riadením VšLP Ing. Ľubomír Ivan.

V období od 16.6.2004 do 31.3.2012 bol vo funkcii riaditeľa VšLP menovaný Ing. Igor Olajec.

Od 1.4.2012 nastúpil do funkcie riaditeľa VšLP Ing. Alojz Riško. Svoje pôsobenie vo funkcii ukončil dňa 30.9.2013. Počas tohto krátkeho obdobia naštartoval niekoľko projektov, ktoré pozdvihli úroveň VšLP.

V období od 1.10.2013 do 31.3.2014 bol poverený riadením VšLP Ing. Ľubomír Ivan, PhD. a 1.4.2014 nastúpil do funkcie riaditeľa VšLP TU Zvolen.

 

Ku dňu 1.7.2015 prešiel Vysokoškolský lesnícky podnik reorganizáciou, pri ktorej zanikla lesná správa Sekier. Lesné úseky sa zlúčili pod jedinou lesnou správou Budča, ktorá má teraz 9 lesníckych obvodov.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588