Veda a výskum

 

Projekt VEGA 2016

Názov : Intervenčný program BUBO a rozvoj pohybových schopností žiakov základných škôl.

Doba riešenia : 2016/2017

Číslo projektu: 1/0714/14

Vedúci riešiteľ : PaedDr. Peter Mandzák, PhD.(UMB BB)

Spoluriešiteľ : Mgr. Karin Baisová, PhD.

 

 

Projekt IPA 2015

Názov : Sprístupnenie vybranej lokality záujmového územia VŠLP za účelom jeho rekreačného využitia.

Doba riešenia : 2015

Financovanie: TUZVO: ŠPP I-07-043-00

Vedúci riešiteľ : PaedDr. Stanislav Azor, PhD.

Zástupca : Ing. Vladimír Juško, PhD.

Spoluriešiteľ : Mgr. Karin Baisová, PhD.

 

Od roku 2003 ÚTVŠ rieši nasledovné grantové úlohy MŠ SR:

 

 

VEGA MŠ SR č. 1/0180/10

Názov : Význam a miesto pohybových a športovo-rekreačných aktivít v živote vysokoškolákov v regióne stredného Slovenska

Doba riešenia : 2010 až 2011

Vedúci riešiteľ : Mgr. Karin Baisová, PhD.

Zástupca : PaedDr. Martin Kružliak, PhD.

Spoluriešitelia : Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr., Mgr. Marta Vránová, PhD.

 

VEGA MŠ SR č. 1/0635/08

Názov : Názory a postoje študentov stredných a vysokých škôl v regióne stredného Slovenska k telesnej výchove a pohybovým aktivitám a úroveň ich teoretických vedomostí z telesnej výchovy a športu

Vedúci riešiteľ : Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

Zástupca : PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

Spoluriešiteľ : PaedDr. Martin Kružliak, PhD.

Doba riešenia : 2008 až 2010

 

 

KEGA MŠ SR c. 3/118 103

Názov: Špeciálna pohybová; príprava – nevyhnutná súčasť profilu absolventa študijného odboru Požiarna ochrana
Doba riešenia: 2003/2004
Vedúci riešitel: PaedDr. Peter Polakovic, Ph.D. 
Spoluriešitelia: Doc.PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Doc.PaedDr. Ladislav Bence, CSc., Ing. Eva Mračková, PhD., Ing. Ján Slosiarik, PhD., Ing.Mgr. Ivan Chromek
Ukončenie projektu: 12. 01 . 2005 vykonané „Záverečné oponentské konanie na DF TU vo Zvolene“.


 

VEGA MŠ SR c. 1/1409/04
Názov: Vplyv špecifického pohybového programu na pohybovú výkonnosť, funkčnú zdatnosť, zmenu správania u študentov študijného odboru požiarna ochrana a zisťovanie osobnostných predpokladov pre prácu v HaZZ
Doba riešenia: 2004 až 2006
Vedúci riešitel: Doc. Ing. Alexander Krakovský, CSc., PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Spoluriešitelia: Doc. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD., Ing. Eva Mračková, PhD., Ing. Ján Slosiarik, PhD., Ing. Mgr. Ivan Chromek
01.02. 2005 vypracovaná „Výročná situačná správa“ uvedenej grantovej úlohy za prvý rok riešenia (2004). Vypracovaná správa za rok 2005. Ukončenie riešenia grantovej úlohy, "Záverečná správa" 20.1.2007.


 

KEGA MŠ SR 3/3221/05
Názov: Analýza a hladanie nových možností prieskumu, vyhľadávania a záchrany osôb pri požiaroch – rozšíria obsah vzdelávania študijných programov „Ochrana osôb a majetku pred požiarom“ a „Hasičské a záchranárske služby“.
Doba riešenia: 2005 až 2007
Vedúci riešitel: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Zástupca ved. projektu: Doc.PaedDr. Karol Görner, CSc., Doc.PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
Spoluriešitelia: Doc. Ing. Alexander Krakovský, CSc., Doc. RNDr. Iveta Marková, PhD., Ing. Eva Mračková, PhD., Ing. Ján Slosiarik, PhD., Ing. Rastislav Skrovný, PhD., Ing. Mgr. Ivan Chromek
Zahranicná spolupráca na projekte :

Zdravotní ústav se sídlem v Ostrave, Szkola Glówna Služby Požarniczej vo Waršave, Krajské reditelství Hasicského záchranného sboru Moravsko – Szleského kraje Ostrava

 

 

 

ÚTVŠ v roku 2004 ( 12. 05. 2004 ) v spolupráci s Prezídiom HaZZ a Katedrou Požiarnej ochrany DF TU zorganizoval: Medzinárodný odborný seminár na tému : „Telesná príprava – nevyhnutná súčasť odbornej prípravy hasiča záchranára“ – prvá čast

 

• ÚTVŠ v spolupráci s Prezídiom HaZZ pripravuje v rámci Plánu odborných podujatí na TU – Praktický odborný seminár (druhú časť), praktický nácvik rozvoja kondičných a koordinačných pohybových schopností (október 2005)

 

ÚTVŠ participuje na riešení grantovej úlohy MŠ SR:

 

 

VEGA MŠ SR č. 1/2505/05

Názov: Prevencia drogovej závislosti v podmienkach školy,

rodiny a spoločnosti z aspektu športujúcej a nešportujúcej mládeže.

Doba riešenia: 2005 až 2007

 

 

 

Vedúci riešiteľ: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

Zástupca ved.projektu: Prof. PhDr. Jozef Hrčka, Dr.Sc

Spoluriešitelia:PaedDr. Štefan Adamčák, PhD, PaedDr. Róbert Rozim,PhD, PaedDr. Martin Kružliak,PhD.,  Ing. Ján Štefánik, Rastilav Kollár, Adriana Dikošová

 

VEGA MŠ SR č. 1/1394/04

Názov: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže

Doba riešenia: 2004 až 2006Vedúci riešiteľ: Prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, CSc.  

Spoluriešitelia: PhDr. Juraj Zaťko, PaedDr. Peter Petrovič, Ph.D.,  PaedDr. Ján Prachár, PaedDr. Martin Pach, PaedDr. Martin Belas, Anna Blahútová, Doc. PhDr. Jaroslav Žídek

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410