ŠPORTOVÉ  ODVETVIA

Lukostreľba

 

  R o z s a h : 1 hod. týždenne

  Z a m e r a n i e : nácvik techniky streľby, zdokonaľovanie streleckej zručnosti

  M i e s t o : Telocvičňa ÚTVŠ

 Garant :  PaedDr. Martin Kružliak, PhD.

 

CrossFit

  

  R o z s a h : 1 hod. týždenne

  Z a m e r a n i e : Rozvoj fyzickej zdatnosti

  M i e s t o : Telocvičňa ÚTVŠ

  U č i t e ľ :  PaedDr. Stanislav Azor, PhD.

 

BASKETBAL  A  STREETBASKETBAL

R o z s a h: 2 hod. týždenne                      

Z a m e r a n i e: Cvičenia orientované na zvládnutie herných
činností jednotlivca, herných kombinácií
a spôsobilosti v hre.
M i e s t o: Telocvičňa ÚTVŠ
U č i t e ľ:  PaedDr. Stanislav Azor, PhD.

 

 

VOLEJBAL       

 

Rozsah: 2.hod. týždenne

Z a m e r a n i e: Cvičenia orientované na zvládnutie herných
činností jednotlivca a herného systému,
pravidiel a vlastnej hry.
M i e s t o: Telocvičňa ÚTVŠ, vonkajšie ihrisko.
U č i t e ľ: PaedDr. Martin Kružliak, PhD.,

               

 

FLORBAL

R o z s a h: 2 hod. týždenne
Z a m e r a n i e: Cvičenia orientované na zvládnutie herných
činností jednotlivca, herných kombinácií
a spôsobilosti v hre.
M i e s t o: Telocvičňa ÚTVŠ
U č i t e ľ:  PaedDr. Martin Kružliak, PhD.

 

F U T B A L

R o z s a h: 2 hod. týždenne
Z a m e r a n i e: Cvičenia orientované na rozvoj pohybových
schopností, zdokonaľovanie herných činností,
taktiky a vlastnej hry.
M i e s t o: Asfaltové ihrisko ÚTVŠ
U č i t e ľ: PaedDr. Stanislav Azor, PhD.

 

P O S I Ľ ŇO V A N I E

R o z s a h: 2 hod. týždenne

Zameranie: Cvičenia orientované na zvyšovanie fyzickej zdatnosti a na prípravu idividuálnych tréningových plánov

Miesto: Posilňovňa ÚTVŠ

Učiteľ: Mgr. Karin Baisová, PhD.

 

A E R  O  B  I  K

R o z s a h: 2 hod. týždenne

 Z a m e r a n i e:  V cvičeniach sú zahrnuté základná TV, aerobic,
rytmická a kondičná gymnastika, tanec pre
začiatočníkov a pokročilých, s hudobným
doprovodom a cvičenia s fit loptami.
M i e s t o: Gymnastická telocvičňa ÚTVŠ.
U č i t e ľ: Mgr. Karin Baisová, PhD.

 

S T O L N Ý    T E N I S

R o z s a h: 2 hod. týždenne
Z a m e r a n i e: Zvládnutie techniky jednotlivých úderov,
pravidiel a hry pre zač. aj pokročilých.
M i e s t o: Telocvičňa ÚTVŠ.
U č i t e ľ: PaedDr. Stanislav Azor, PhD.

 

 

 

B A D M I N T O N

R o z s a h: 2 hod. týždenne

Z a m e r a n i e: Cvičenia orientované na rozvoj pohybových
schopností a herných činností, pravidiel hry
pre začiatočníkov aj pokročilých.
M i e s t o: Telocvičňa ÚTVŠ
U č i t e ľ: PaedDr. Martin Kružliak, PhD.

 

 

T E N I S

R o z s a h: 2 hod. týždenne
Z a m e r a n i e: Cvičenia orientované na zvládnutie základov
tenisu pre začiatočníkov, ako aj zdokonaľovanie
tenisových úderov a hry pokročilých.
M i e s t o: Kurt ÚTVŠ, telocvičňa ÚTVŠ.
U č i t e ľ:  PaedDr. Stanislav Azor, PhD.

 

 

P L Á V A N I E  –  Z Á K L A D N Ý   P L A V E C K Ý   V ÝC V I K

R o z s a h: 2 hod. týždenne

Z a m e r a n i e: Pre neplavcov a čiastočných plavcov zvládnutie
jedného plaveckého spôsobu, orientácie vo vode,
skoky a hry vo vode.
M i e s t o: Mestská plaváreň
U č i t e ľ: PaedDr. Stanislav Azor, PhD.

 

 

V Ý B E R O V É    P L Á V A N I E

R o z s a h: 2 hod. týždenne

Z a m e r a n i e: Pre plavcov zdokonaľovanie všetkých plaveckých
spôsobov, nácvik štartov, obrátok, záchrany
topiaceho, hry vo vode.
M i e s t o: Mestská plaváreň
U č i t e ľ: PaedDr. Stanislav Azor, PhD.

 

 

OSOBITNÁ TV (OTV) PLÁVANIE

R o z s a h: 2 hod. týždenne

Z a m e r a n i e: Na doporučenie školského lekára cvičenia
orientované na liečebnú tel. výchovu, s cieľom
udržať resp. zvýšiť všeobecnú telesnú zdatnosť
a kompenzovať telesné oslabenie.
M i e s t o: Mestská plaváreň
U č i t e ľ: PaedDr. Stanislav Azor, PhD.

 

 

BOULDERING

Rozsah: 2.hod.

Z a m e r a n i e: Orientácia na zvládnutie základných
pohybových zručností, zvýšenie fyzickej
zdatnosti, pre začiatočníkov aj pokročilých.
M i e s t o: Umelá lezecká stena ÚTVŠ
U č i t e ľ:  PaedDr. Stanislav Azor, PhD.

 

 

FITNES

 

Rozsah: 2 hod. / týždeň

Zameranie: zvládnutie jednoduchého posilňovacieho

a kondičného programu s overballom, s expanderom,

s rubberbandom, s malými činkami

Miesto: priestory ÚTVŠ

Učiteľ: Mgr. Karin Baisová, PhD.

KANOISTIKA

 

Rozsah: 2 hod. / týždeň

Zameranie: Výcvik na plavidlách (kanoe, kajak, pramica)
zvládnutie technicky pádlovania a ovládania plavidla

na stojacej a tečúcej vode.

Miesto: Lodenica ÚTVŠ

Učiteľ:  PaedDr. Stanislav Azor, PhD.

 

 

Iné záujmové formy telesnej výchovy (hradené študentom – bez
možnosti udelenia zápočtu) – kurzové formy

 

 

 

LYŽOVANIE

R o z s a h: 3,5 dňa
Z a m e r a n i e: Rozvoj pohybových schopností a zručností
v zjazdovom a bežeckom lyžovaní
pre začiatočníkov a pokročilých.
M i e s t o:  podľa aktuálnych možností
T e r m í n: Január
Vedú učitelia ÚTVŠ

 

 

 

C Y K L O T U R I S T I K A   –   KURZOVÁ FORMA

 

Z a m e r a n i e: Zdokonaľovanie jazdy v teréne, zvyšovanie obtiažnosti
a rýchlosti jazdy, orientácia podľa mapy a buzoly,
poznávacia činnosť.
M i e s t o: podľa aktuálnych možností
T e r m í n: Máj
Učiteľ: Vedú učitelia ÚTVŠ

 

A E R O B I C  –  K U R Z O V Á   F O R M A

R o z s a h: 3 dni

Z a m e r a n i e: Kondičná príprava formou aerobiku a cvičenia na fit - loptách

Miesto.  podľa aktuálnych možností

Termín: Máj

Učiteľ: Vedú učitelia ÚTVŠ

 

 

PEŠIA   TURISTIKA -   KURZOVÁ   FORMA

R o z s a h : 1 deň
Z a m e r a n i e: Orientácia na zvládnutie základných
turistických zručností, poznávacia činnosť.
M i e s t o:  podľa aktuálnych možností

Termín:

Učiteľ: Vedú učitelia ÚTVŠ

 

KURZ VODÁCKEJ TURISTIKY - SPLAV HRONA

  Rozsah: 3 dni

Zameranie: Zdokonaľovanie činnosti jednotlivca na plavidlách na tečúcej vode

                      (kanoe, kajak, pramica)

                      pobyt v prírode (stanovanie, príprava jednoduchých jedál, riešenie základných

                      hygienických potrieb)

                      poznávacia činnosť (práca s mapou, spoznávanie turistických a orientačných

                      symbolov)

Miesto:        Rieka Hron (Zvolen - Nová Baňa)

Učiteľ:         Vedú učitelia ÚTVŠ

 

KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT A POHYBU V PRÍRODE

     

Rozsah:  3 dni

Zameranie:  Zdokonaľovanie pohybových schopností a zručností v jednotlivých športoch:

                       aerobic, tenis, bedminton, stolný tenis, speedminton, plážový volejbal,

                       cykloturistika (zdokonaľovanie jazdy v teréne, zvyšovanie obtiažnosti a

                       rýchlosti jazdy, orientácia podľa mapy a buzoly, poznávacia činnosť)

                       turistika - (orientácia na zvládnutie základných turistických zručností,

                       poznávacia činnosť)

                       netradičné športy - petangue, záhradný kroket, fresbee, ringo

                      športová strreľba (vzduchové zbrane)

Miesto:         podľa aktuálnych možností

Termín:        Máj - jún

Učiteľ:          vedú učitelia ÚTVŠ 

 

 

 

NETRADIČNÉ ŠPORTY

 

Kroket                                  Fresbee                               Speedminton

Ringo                                              Petanque

 

Rozsah : 2 hod. / týždeň

Zameranie : zvládnutie základných herných činností  a pravidiel

v jednotlivých netradičných športoch

Miesto : priestory ÚTVŠ

Učiteľ :  Mgr. Karin Baisová, PhD., PaedDr. Martin Kružliak, PhD. 

 

 

Predstavujeme netradičný nový šport - alternatíva tenisu, badmintonu a squashu.

Zahráte si ho kdekoľvek,  na pláži, v parku, v telocvični či na záhrade s priateľmi a rodinou

a kedykoľvek, v zime aj v lete. Naučí sa ho veľmi rýchlo každý z dôvodu jednoduchých pravidiel.

Ukážka :

SPEEDMINTON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333