Poslanie a úlohy Centra informačných technológií

Centrum informačných technológií TU vo Zvolene zabezpečuje rozvoj a údržbu sieťovej komunikačnej infraštruktúry, správu centrálnych serverov, správu informačných systémov .

 

CIT ďalej zabezpečuje :

  • vypracovávanie koncepcie rozvoja a využívania informačných a komunikačných technológií a informačného systému univerzity,
  • realizáciu koncepcie vrátane posudzovania vhodnosti rôznych riešení, spolupráce na projektovaní a vývoji, resp. prostredníctvom vlastného projektovania a vývoja ako aj praktickej aplikácie riešení,
  • posudzovanie návrhov na nadobúdanie technického a programového vybavenia počítačov s cieľom jeho efektívneho využívania,
  • spoluprácu pri riešení vedecko-výskumných úloh a poskytovanie služieb pre vedecko-výskumnú činnosť univerzity, vrátane vývoja aplikačného programového vybavenia,
  • správu centrálnej databázy a programových riešení a implementáciu úloh informačného systému univerzity v spolupráci s používateľmi,
  • servis technického a programového vybavenia pre potreby univerzity,
  • poskytovanie služieb a spolupráca s externými subjektami v oblasti nasadzovania a využívania informačných a komunikačných technológií,
  • prevádzku pracoviska pre vydávanie multifunkčných identifikačných preukazov pre zamestnancov a študentov.

Základným dokumentom podrobne upravujúcim činnosť Centra informačných technológií je Organizačný poriadok CIT.

Smerovanie rozvoja informatiky a informatizácie na univerzite vyplýva z aktualizovaného Dlhodobého zámeru Technickej univerzity vo Zvolene na roky 2011-2016.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.