Prehľad inf. systémov, technolǵii a aplikácii zabezpečované CIT

V roku 2011 bola zabezpečovaná rutinná prevádzka všetkých IS na kompletne zmodernizovanej IKT infraštruktúre, vybudovanej v rámci projektov IKT1 a IKT2 financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, z Operačného programu Výskum a vývoj.

Pre rozsiahlosť inf. systémov, technolǵii a aplikácii zabezpečované CIT Vám ponúkame prehľad tých najhlavnejších so stručným popisom.

Univerzitný informačný systém UIS

 Štatistika využitia UIS

 K 11.10.2010 je v UIS registrovaných 6803 aktívnych používateľov.Priemerný denný počet aktívnych užívateľov v mesiaci september bol 2000, priemerný denný počet operácií v UIS akademickom roku 2009/2010 bol 50 000.

SANET

Technická univerzita vo Zvolene zabezpečuje prevádzku uzla siete SANET. V roku 2011 boli do siete SANET pripojené ďalšie tri organizácie.

Dochádzkový systém DS

Elektronický dochádzkový systém je na TUZVO zavedený od roku 2006. Využívanie Dochádzkového systému je na úrovni  97-98%.

Multifunkčné preukazy študenta a zamestnanca TUZVO – MPŠaZ

Od roku 2004 sú na TUZVO vydávané multifunkčné preukazy študenta a zamestnanca na báze čipovej karty Mifare Standard 4kB.V roku 2011 prechádza pracovisko na vydávanie bezpečnejších čipových kariet typu Mifare DESFire 8kB. Takýto typ kariet dostávajú noví študenti prvých ročníkov všetkých foriem štúdia a od 01. 10. 2011 postupne aj všetci zamestnanci TUZVO. Všetky funkcionality kariet na TUZVO (dochádzka, obed, knižnica, pre študentov heslá do IS-mov) a u externých poskytovateľov (autobusové spoločnosti a ŽSSK, ďalšie knižnice, Ticketportál) zostali zachované.

Vroku 2012 predpokladáme rozšírenie funkcionality multifunkčného preukazu o prístupový systém (odomknutie dverí, evidenciu používania) 10-tich učební TUZVO. Po jeho otestovaní bude možné rozšíriť prístupový systém založený na multifunkčných preukazoch aj do iných objektov a lokalít.

EDUROAM

V roku 2011 bol zavedený systém na automatickú identifikáciu používateľov bezdrôtového pripojenia WiFi. Tento systém umožňuje každému používateľovi zavedenému v UIS automatický prístup do univerzitnej siete cez bezdrôtové pripojenie bez ohľadu na typ použitého zariadenia. Systém je napojený do medzinárodnej autentifikačnej siete EDUROAM. Výhodou tohto systému je skutočnosť, že naši používatelia môžu pristupovať do internetu aj na iných školách na Slovensku a vo svete bez nutnosti vytvárania dočasných kont, nakoľko overenie totožnosti používateľa sa udeje v UIS. Rovnakú výhodu majú aj návštevníci TUZVO z iných univerzít, pretože systém EDUROAM je obojsmerný, t.j. zabezpečí overenie používateľa v jeho domovskej inštitúcii.

WEB

Koncom roka 2010 bola zakúpená najnovšia verzia redakčného systému WebJET. V januári 2011 prebehla aktualizácia na www.tuzvo.sk, ktorá umožnila prepojenie WebJetu a UIS.

KREDIT

Informačný systém KREDIT od 01. 01. 2009 prešiel na verziu 7 (Euro).Prebehol tiež upgrade WebKreditu, kde sa podarilo napojiť systém na LDAP a tým sa zjednotilo heslo do WebKreditu s heslom v UIS.

Ekonomický informačný systém SOFIA

Ekonomický informačný systém SOFIA je prevádzkovaný v Dátovom centre Ministerstva školstva v Bratislave.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588