Klub katusárov (KK) svoju bohatú záujmovú činnosť vyvíja pri Arboréte Borová hora od roku 1972.  Jedným z jeho zakladajúcich členov a jeho presedom do roku 2002 bol Ing. Juraj Labanc, CSc., bývalý odborný pracovník a neskôr riaditeľ arboréta, autor dvoch významných kaktusárskych publikácií ("Bibliografia základnej kaktusárskej literatúry do roku 1973" a "Bibliografia základnej kaktusárskej literatúry za roky 1973 -1982").

      Klub kaktusárov spája milovníkov a pestovateľov exotických rastlín, najmä kaktusov a sukulentov, z takmer celého Stredoslovenského kraja. Od roku 1974 vydáva pre svojich členov časopis "Kaktusár", ktorý je na dobrej odbornej úrovni a pre veľký záujem sa posiela aj členom iných KK na Slovensku aj v zahraničí.

      Členovia Klubu kaktusárov sa každoročne začiatkom roka stretávajú na výročnej členskej schôdzi, kde po informáciách o činnosti a zhodnotení aktivít uplynulého roka nasleduje odborná prednáška významných pestovateľov kaktusov zo Slovenska alebo

z Čiech, neúnavných cestovateľov do miest ich prirodzeného výskytu. 

      Klub kaktusárov má svojho stáleho zástupcu (t.č. Mgr. Milan Zemko) aj v Česko-Slovenskej spoločnosti pestovateľov kaktusov a sukulentov.

      Okrem pravidelných stretnutí v Arboréte Borová hora, Klub kaktusárov organizujeme výpravy nielen po zbierkach členov klubu, ale navštevujeme aj významné osobnosti a kaktusárske podujatia na Slovensku aj v zahraničí, najmä v ČR. 

      V prípade záujmu o činnosť Klubu kaktusárov kontaktujte jeho predsedu: Mgr. Milan ZEMKO, telefonicky na č. 0905 851 688

 

Plán činnosti klubu v roku 2011

 

Fotoskratka z nultého ročníka výstavy Kaktusy na zvolenskom zámku - 2008 :

 

 

Takto to všetko začalo  ... prichádzajú aj sukulentárky 

posledné úpravy  ... už treba začať ...

zahájil predseda Kk  exponáty z arboréta

Kaktusy M. Zemka  Ukážka sukulentov

Ukážka kaktusov  Dreviny z arboréta

Niečo veselé od Blahovcov     Otváranie bolo náročné     bez slov ...

Pútala aj krása minerálov  Celkový pohľad 

odborná diskusia ...  diakusia na inú tému ...

kresby Janka Barana  miesto na prezentácie

... tu bolo všetkým najlepšie !  .. traja skalní ...

tí sukulentári ...  ... a takto niekedy všetko končí.

 

Fotoskratka z 1. ročníka - 2009 :

 

 

 

V stínu katedrál ...

 

Videoprojekciu zabezpečil Janko Baran

 

Kaktusy a umenie

 

Ľubo Mitana opäť nesklamal

 

Kaktusy zo zbierky Arboréta Borová horaTU Zvolen

 

Expozícia D. Očenáša

 

Skalní Patrášovci

 

Rastliny E. Pojezdalovej

 

Expozícia I. Geška

 

Ochutnávka Hodžovice ...

 

Kresby zvolenského výtvarníka Jozefa Weisa

 

Zaujímavá expozícia S. Blahu z Dolnej Ždane

 

Rastliny V. Mikloša

 

Silné rastliny M. Slovíka

 

Zo zbierky J. Barana

 

Expozícia M. Krpelana z Kriváňa

 

Zo zbierky M. Ľuptákovej

 

Rastliny M. Zemka

 

Expozicia O. Fabera zo Sliača

 

 

Zaujímavé kaktusársko-sukulentárske odkazy :

Rody :

Rod Ariocarpus – ang :

 

 http://www.mammillaria.de

 

 Rod Thelocactus – ang :

 http://www.thelocactus.cactus-mall.com

 Rod Turbinicarpus a Rapicactus  :

 

 

 

KK Nitra :

 

SR - Kaktusár Stano Husár Nitra :

http://kaktusy-sh.webnode.sk

 

Cactipedia :

http://www.cactus.rastislav.net/

 

 

 

Spoločnosť ČS pestovateľov K a S :

 

   Radmila Matulová :

 

   Rudy Krajča :

 

 

 

HU Kaktusová základňa – maď :

 

RU Kaktusy a exoty – rus :

http://www.cactuslove.ru

RU Kaktusy – Nopal – rus :

http://www.nopal.ru

UA Kijev – kaktusy – rus :

http://www.cactuskiev.com.ua/

 

Rôzne :

 Databáza kaktusov – ang, nem, fra, tal :

 http://www.thater.net/cactaceae/db/

 

 

Katusy a sukulenty prehľadne – ang :

 

 

http://desert-tropicals.com/Plants/Cactaceae/

 

 

Kaktusy a sukulenty – fra :

 

 

http://www.cactuspro.com

 

 

Kaktusy a sukulenty – nem :

 

 

http://www.mexiflor.net/            

 

 

Kaktusy a sukulenty epifytické – ang :

 

 

http://www.rhipsalis.com/index.htm

 

 

Obrázkový lexikón K a S – ang, slo :

 

 

http://www.tosca.si/zvone/

 

 

Orega kaktusy – špa, ang :

 

 

http://www.ortegacactus.es

 

 

Sprievodca svetom kaktusov - ang:

 

 

http://cactiguide.com

 

 

Stránka odkazov aj na kaktusy - ang :

 

 

http://www.mfaint.demon.co.uk

 

 

 

 

http://www.cactusbase.hu

 

 

IT Kaktusy a sukulenty – ang :

 

 

http://www.cactus-art.biz

 

 

PL KK Gdaňsk – pol :

 

 

http://www.ptmk.eia.pl

 

Ďalší susedia :

 

 

 

 

http://www.vzacnykytky.cz

 

 

ČR Kaktusy a minerály :

 

 

http://www.cactusmineral.wbs.cz

 

http://www.radusa.estranky.cz/

 

 

ČR Brno – Josef Odehnal :

 

 

http://odehnal.ic.cz

 

 

ČR Břeclav –Petr Vlček - K + S :

 

 

http://www.ceskykaktusar.webnode.cz

 

 

ČR Chrudimský kaktusár Pavlíček :

 

 

http://www.cact.cz

 

 

ČR KK Olomouc :

 

 

http://www.carciton.cz/kaktusy/clanky14.htm

 

 

ČR KK Ostrava :

 

 

http://www.gardening.cz/kko/

 

 

ČR Ostrava – K & S  :

 

 

http://pavko.cz/c/

 

 

ČR Plzeň - Kaktusy – Miroslav Naxera :

 

 

http://www.horizonthalonius.eu

 

 

ČR Praha – Petr Pavelka – sukulenty :

 

 

http://www.palkowitschia.cz/

 

 

ČR Tišnov - Pediocactus a Sclerocactus -

 

http://www.cs-kaktusy.cz

 

 

Sekce pěstitelů sukulentů :

 

 

http://www.sukulenty-sps.cz

 

 

Internetové kaktusárske noviny :

 

 

http://www.cact.cz/noviny/

 

 

Fórum kaktusovo-suklentné :

 

 

http://kaktusyforum.ic.cz

 

 

ČR – Blatno – sukulenty a iné -

 

Čechy :

 

 

 

 

Svet sukulentov :

 

 

http://bogoflor.rastliny.sk

 

SR – Nitra - Adam Filip - K:

 

 

www.kaktusy-adam.wbl.sk

 

 

SR – Botanická záhrada UPJŠ Košice :

 

 

http://www.bz.upjs.sk

 

http://kaktusynr.host.sk/kaktusoviny/index.html

 

 

KK Spišská Nová Ves :

 

 

http://www.kaktusy.infosk.sk

 

Slovensko :

 

 

 

 

http://pagesperso-orange.fr/jppiquet/index.htm

 

 

Rod Turbinicarpus – nem :

 

 

http://www.boku.ac.at/tcg/

 

 

Chamaecereus hybridy – nem :

 

 

http://www.ruegenkaktus-weiss.de

 

 

Mesembryanthemaceae – ang, nem :

 

 

http://www.mesembs.de

 

 

Mesembryanthemaceae - štúdijná skupina – ang :

 

 

http://www.mesemb.org

 

 

Spoločnosť Haworthia – ang :

 

 

http://www.haworthia.org/

 

Rod Melocactus – ang :

 

 

http://dspace.dial.pipex.com/town/drive/xz06/melocactus/

 

 

Rod Melocactus – fra :

 

 

http://www.melocactus.net 

 

 

Rod Melocactus – maď :

 

 

http://www.freeweb.hu/melocacti/

 

 

Rod Notocactus :

 

 

http://www.cs-kaktusy.cz/notosekce/index.htm

 

 

Rod Notocactus – nem, ang :

 

 

http://www.internoto.de/index.htm

 

 

Rod Opuntia a iné kaktusy – nem, ang :

 

 

http://www.opuntiadelsur.de

 

 

Rod Rebutia :

 

 

http://hornad.fei.tuke.sk/~suba/Reb/index.htm

 

 

Rody Rebutia, Sulcorebutia, Lobivia, Echinopsis – rus :

 

 

http://www.rebutia.ru

 

 

Rody Sulcorebutia a Weingartia – fra, ang :

 

 

http://www.sulcopassion.be

 

 

Rod Thelocactus :

 

 

http://www.thelocactus.info

 

http://www.living-rocks.com

 

 

Rod Ariocarpus – nem :

 

 

http://www.ariocarpus.net

 

 

Rod Ariocarpus – nem :

 

 

http://www.ariocarpus.org

 

 

Rod Copiapoa – angl :

 

 

http://www.copiapoa.info

 

 

Rod Discocatus – Piet vad der Laken – hol, ang :

 

 

http://www.discocactus.nl 

 

 

Rod Echinocereus – Svatopluk Matějka :

 

 

http://www.echinocereus.estranky.cz

 

 

Rod Echinocereus – nem :

 

 

http://www.echinocereus.com

 

 

Rod Echinocereus – nem :

 

 

http://www.echinocereus.de

 

 

Rod Ecobaria :

 

 

http://www.escobaria.cz

 

 

Rod Euphorbia – sukulenty – nem :

 

 

http://www.euphorbia.de/

 

 

Rod Ferocactus – nem :

 

 

http://www.ferocactus.org

 

 

Rod Frailea :

 

 

http://fotoalbum.seniorennet.be/fransveenman/cactussen-frailea/

 

 

Rod Frailea – ang :

 

 

http://www.frailea.com

 

 

Rody Gasteria a Haworthia  – ang :

 

 

http://haworthia-gasteria.blogspot.com/

 

 

Rod Gymnocalycium – Martin Tvrdík :

 

 

http://www.gymnocalycium.cz

 

 

Rod Gymnocalycium – ang, nem :

 

 

http://www.creutzburg-info.de/

 

 

Rod Gymnocalycium – fra :

 

 

http://www.gymnocalycium.fr

 

 

Rod Gymnocalycium – nem, ang :

 

 

http://www.gymnos.de

 

 

Rod Gymnocalycium – foto z Japonska – ang :

 

 

http://cactus0022.hp.infoseek.co.jp/Gymnocalycium.htm

 

 

Rod Haworthia :

 

 

http://www.haworthia.cz/

 

 

Rod Haworthia – ang :

 

 

http://www.haworthia.com/

 

 

Rody Haworthia a Gasteria – ang :

 

 

http://www.haworthia.info/

 

 

Rody Jovibarba a Sempervivum :

 

 

http://www.sempervivum.wz.cz/index2.htm

 

 

Rod Lithops :

 

 

http://www.lithopsy.net/

 

 

Rod Lithops –ang :

 

 

http://www.lithops.co.za/

 

 

Rod Lithops – obrázky – ang, jap :

 

 

http://www.3d9.net/Bianhao/lithop%201.htm

 

 

Rod Lobivia – nem :

 

 

http://www.lobivia-online.de

 

 

Rod Lophophora – ang, nem, špa :

 

 

http://www.lophophora.info

 

 

Rod Mammillaria – nem, ang :

 

 

http://www.mammillaria.eu

 

 

Rod Mammillaria – ang :

 

 

http://www.mammillarias.net

  

 

 

 

KLUB KAKTUSÁROV


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410