Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku - O projekte

 

Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora výučby cudzích jazykov na Technickej univerzite vo Zvolene

O projekte

 

Strategickým rozvojovým cieľom Technickej univerzity vo Zvolene je internacionalizácia vedeckého bádania a naň nadväzujúceho univerzitného vzdelávania. V tomto duchu TU vo Zvolene pripravila projekt s názvom: Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora výučby cudzích jazykov na Technickej univerzite vo Zvolene, ktorý začala realizovať v júni 2010. Na podporu jeho implementácie získala nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie vo výške 894 654,89 Eur, ktorý bol poskytnutý prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Celkové oprávnené náklady projektu s ITMS kódom 26110230037 predstavujú sumu 1 052 535,16 Eur a realizovaný bol v rámci Operačného programu: Vzdelávanie, v prioritnej osi: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy a opatrenia: 1. 2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Cieľom projektu je zvyšovanie kvality a internacionalizácia vzdelávania na Technickej univerzite vo Zvolene za účelom adaptácie vzdelávacieho procesu pre potreby modernej vedomostnej spoločnosti. Na splnenie uvedeného hlavného cieľa boli realizované dva špecifické ciele projektu, a to vytvorenie štyroch nových študijných programov vo svetovom jazyku a zriadenie Samovzdelávacieho jazykového centra univerzity zameraného na zvýšenie podpory výučby cudzích jazykov na TU vo Zvolene. Uvedené špecifické ciele sa premietli do hlavných aktivít projektu.

 

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433