Odborová organizácia

Header

 Univerzitná odborová organizácia pracovníkov TU vo Zvolene

Univerzitná odborová organizácia pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene ( UOO ) združuje osoby, ktoré do nej dobrovoľne vstúpili, a ktoré sú v pracovnom pomere s Technickou univerzitou vo Zvolene. UOO sídli vo Zvolene a je samostatnou, nezávislou právnickou osobou. UOO je členom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Najvyšším orgánom UOO je členská schôdza členov alebo konferencia delegátov členskej základne. Na zabezpečenie činnosti UOO je volená Rada UOO, ktorá je výkonným orgánom, zabezpečujúcim riadenie a koordináciu činnosti UOO, vzťahy s OZPSV a riadiacimi orgánmi zamestnávateľa, ako aj s ďalšími vonkajšími orgánmi a inštitúciami.

Organizačnými zložkami UOO sú základné organizácie (ZO), ktoré združujú členov spravidla podľa jednotlivých organizačných súčastí Technickej univerzity vo Zvolene, a to najmä fakúlt a ďalších organizačných súčastí. ZO si môžu tvoriť odborové úseky.

Cieľom a základnou úlohou UOO je chrániť a obhajovať záujmy svojich členov a ostatných zamestnancov TU v pracovno-právnej a sociálno-ekonomickej oblasti.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318