Vedecká rada

Funkčné obdobie:

 •   od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2020

Predseda:

 •   Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Interní členovia:

 • 1.  prof. Ing. Štefan Barcík, CSc.
 • 2.  doc. Ing. Pavel Beňo, PhD.
 • 3.  doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.
 • 4.  doc. Ing. Miroslav Dado, PhD.
 • 5.  doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
 • 6. prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.
 • 7.  prof. Ing. Peter Garaj, CSc.
 • 8.  prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.
 • 9.  prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.
 • 10. RNDr. Andrej Jankech, PhD.
 • 11. prof. RNDr. František Kačík, PhD.
 • 12. prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.
 • 13. Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
 • 14. doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
 • 15. prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc.
 • 16. doc. Ing. Branislav Olah, PhD.
 • 17. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
 • 18. prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
 • 19. prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.
 • 20. prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.
 • 21. doc. Ing. Marián Schwarz, CSc.
 • 22. prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.
 • 23. doc. Ing. Branko Slobodník, PhD.
 • 24. prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD.
 • 25. doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka
 • 26. prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
 • 27. prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.

  Externí členovia
 • 1. prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. - rektor Českej zemědělskej univerzity v Prahe
 • 2.  Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • 3.  prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
 • 4.  Ing. Vojtech Ferencz, PhD. - štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Bratislava
 • 5.  prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. - rektor Mendelovej univerzity v Brne
 • 6.  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. - rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • 7. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. - rektor Technickej univerzity v Košiciach
 • 8.  prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. - podpredseda Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 • 9.  Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL. M. - prezident Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • 10.  prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. - rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • 11. Dr. Ing. František Simančík - Ústav materiálov SAV, Bratislava
 • 12. prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. - rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430